Невінчаний, Микола. 2021. «ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕЇ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЯК ПОСТІЙНОГО ОРГАНУ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ». Молодий вчений, вип. 5 (93) (Травень), 325-29. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-62.