Скідан, Наталія. 2021. «ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ §1 (B) СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПР АВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ». Молодий вчений, вип. 5 (93) (Травень), 134-39. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-26.