Чорнобрива, Наталя, і Людмила Чорнобрива. 2021. «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ». Молодий вчений, вип. 5 (93) (Травень), 81-84. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-16.