Зеленько, Юрій, і Антон Парамонов. 2019. «ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АВТОРА ТЕКСТУ ТА ВИЯВ-ЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ». Молодий вчений, вип. 11 (75) (Листопад), 685-89. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-145.