Ситник, Наталя, і Микола Тишковець. 2019. «ВНУТРІШНІ І ЗOВНІШНІ ЗAПOЗИЧЕННЯ ТA ЇХ РOЛЬ У ФOРМУВAННІ ФІНAНСOВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖAВИ». Молодий вчений, вип. 11 (75) (Листопад), 618-22. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-131.