Ткаченко, Яна, і Євгеній Іванко. 2020. «ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ». Молодий вчений, вип. 1 (77) (Січень), 229-31. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-50.