Микитка, М.-Д. (1). АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У СКЛАДІ ЛАТИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Молодий вчений, 8 (84), 7-12. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-2