Рибалкін, А., & Сєдих, Ю. (2021). СИСТЕМА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. Молодий вчений, 5 (93), 334-337. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-64