Пильненький, В. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 5 (93), 190-192. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-36