Мілославська, О., & Бернадський, Б. (2021). ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. Молодий вчений, 5 (93), 95-99. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-19