Бичкова, Т. (2022). ГРАМОТИ XIV–XV СТ. ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЧИСЛІВНИКА В КУРСІ «ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ». Молодий вчений, 4 (104), 14-17. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-4