Карп, М., & Мільчановська, В. (2021). ГРАФО-ФОНЕМНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У КРЕАТИВНОМУ БЛОКНОТІ КЕРІ СМІТ WRECK THIS JOURNAL . Молодий вчений, 12 (100), 188-193. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-40