Мельничук, М. (2021). САМООЦІНЮВАННЯ ПІДЛІТКІВ СХИЛЬНИХ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ . Молодий вчений, 12 (100), 127-130. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-28