Сухомлин, О. (2019). ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Молодий вчений, 8 (72), 255-259. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-54