Хомич, О. (2019). ДОСВІД КАНАДИ ЩОДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Молодий вчений, 8 (72), 88-93. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-21