Плющик, Є. (2019). ВИХОВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОРХЕСТИКИ. Молодий вчений, 8 (72), 71-73. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-17