Бабаліч, В., & Сємідєтна, В. (2019). СПЕЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНИЙ, КОМБІНОВАНИЙ КОМ-ПЛЕКС ЗАСОБІВ ПЛАВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ ДИТЯ-ЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ. Молодий вчений, 8 (72), 6-10. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-2