Зеленько, Ю., & Парамонов, А. (2019). ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АВТОРА ТЕКСТУ ТА ВИЯВ-ЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ. Молодий вчений, 11 (75), 685-689. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-145