Ситник, Н., & Тишковець, М. (2019). ВНУТРІШНІ І ЗOВНІШНІ ЗAПOЗИЧЕННЯ ТA ЇХ РOЛЬ У ФOРМУВAННІ ФІНAНСOВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖAВИ. Молодий вчений, 11 (75), 618-622. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-131