ОСНОВНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. ГЕНИК ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЦІ БАНДУРНОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ.
PDF

Ключові слова

Буковина
бандура
фундатор
О.Геник
педагог
творчість
студенти
мистецька діяльність
бандурна освіта

Як цитувати

Мокрогуз, І. (2020). ОСНОВНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. ГЕНИК ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЦІ БАНДУРНОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ. Молодий вчений, 5 (81), 66-69. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-14

Анотація

Стаття висвітлює основні аспекти мистецько-педагогічної діяльності заслуженого працівника культури України, викладача-методиста Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв ім. С.Воробкевича, Ольги Геник (Хомин) як однієї з основоположниць бандурної освіти на Буковині. Аналізується постать О.Геник яка є ключовою в процесі розвитку українського національного інструменту бандура на теренах буковинського краю. Розглядається процес відкриття в 1971 році першого класу бандури в Чернівецькій області, діяльність викладача музичного училища, що постійно бере активну участь в концертах міста як солістка-бандуристка; понад десять років працює керівником самодіяльного ансамблю бандуристів Медичного інституту; висвітлюється робота О.Геник як голови Обласного осередку Всеукраїнської національної спілки кобзарів України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-14
PDF

Посилання

Демочко К. Музична Буковина: Сторінки історії. Київ : Музична Україна, 1990. 136 с.

Залуцький О. Музичне краєзнавство Буковини : Хрестоматія. Вип. 3. Чернівці : Рута, 2004. 79 с.

Кушніренко А, Залуцький О, Вишпінська Я. Історія музичної культури й освіти Буковини. Навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. 376 с.

Мокрогуз І. Розвиток кобзарського мистецтва на Буковині. Науковий вісник: Педагогіка та психологія. Чернівці : Рута. 2003. В. 190. С. 124–127.

Саїнчук К. Музична освіта Буковини. Чернівці : Золоті литаври, 2011. 320 с.

Demochko, K. (1990). Muzychna Bukovyna: storinky istorii [Musical Bukovina: pages of history]. Kiev: Musical Ukraine. (in Ukrainian)

Zalutskyi, O. (2004). Muzychne kraieznavstvo bukovyny [Musical local lore of Bukovina: Reader]. Chernivtsi: Ruta. (in Ukrainian)

Kushnirenko, A., Zalutskyi O., & Vyshpinska, Ya. (2011). Istoriia muzychnoi kultury y osvity Bukovyny. [History of musical culture and education of Bukovina]. Chernivtsi: Chernivtsi National University. (in Ukrainian)

Mokrohuz, I. (2003). Rozvytok kobzarskoho mystetstva na Bukovyni. [Development of kobza art in Bukovina]. Naukovyi Visnyk pedahohika ta psykholohiia, vol. 190, pp. 124–127.

Sainchuk, K. (2011). Muzychna osvita Bukovyny. [Music education in Bukovina]. Chernivtsi: Golden timpani. (in Ukrainian)