ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПІЛОННИМ СПОРТОМ ТА ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ВИКОНАВЦІВ
PDF

Ключові слова

пілонний спорт
повітряна акробатика
фізичний стан
психо-емоційний стан

Як цитувати

Драч, Т., & Цимбалюк, О. (2021). ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПІЛОННИМ СПОРТОМ ТА ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ВИКОНАВЦІВ . Молодий вчений, 7 (95), 6-8. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-2

Анотація

В даний час широкого розповсюдження набувають напрямки пілонного спорту та повітряної акробатики як серед професіоналів, так і аматорів. Велике значення під час змагань відіграє як техніка виконання, так і музичність, танцювальність та артистизм. Однак, під час тренувального процесу ми також впливаємо і на фізичний стан виконавців, допомагаємо їм здобути гарну фізичну форму, підтягнути м’язовий «корсет», зробити тіло більш гнучким та витривалим. Тож, окрім естетичного задоволення та фізичного удосконалення, ми ще і впливаємо на фізичний стан виконавців. Для того, щоб дослідити це питання ми вирішили проаналізувати вже опубліковані праці з цього питання, а також зробити опитування респондентів, ті, котрі безпосередньо займаються пілонним спортом та повітряною акробатикою, щодо впливу цих напрямків на їх стан здоров’я. Метою нашого дослідження стало дослідити вплив занять пілонним спортом та повітряною акробатикою на загальний фізичний стан виконавців. А завданнями: вивчити методи фізичного виховання засобами пілонного спорту та повітряної акробатики; проаналізувати літературні джерела, щодо способів удосконалення фізичного стану виконавців засобами повітряної акробатики та пілонного спорту; провести опитування серед виконавців повітряної акробатики та пілотного спорту щодо їх фізичного стану в процесі занять. Завдяки проведеному дослідженню, ми довели необхідність регулярних занять пілонним спортом та повітряною акробатикою для поліпшення загального стану здоров’я, фізичного та психо-емоційного стану виконавців. Проведене опитування засвідчило, що заняття пол-денсом та повітряною акробатикою впливають на настрій, самопочуття та самовпевненість виконавців, незалежно від їх віку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-2
PDF

Посилання

Список літератури:

Валецька Р. О. Основи валеології : підручник. Луцьк : Волинська книга, 2007. 348 с.

Грінченко Т. Ф. Шлях до здоров’я. Київ : Здоров’я, 1981. 225 c.

Олейник Г.А. Танец на пилоне. Учебное пособие. Одеса, 2017. С. 175.

Каменський В.В. Друг здоров’я: система природного оздоровлення. Київ : МП «Колапс», 1993. С. 205.

Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я. Київ : Здоров’я, 1991. С. 176.

Петрик О.І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя : курс лекцій. Львів : Світ, 1993. С. 17–19.

Kartali Iryna Pole-dance fitness. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd., 2018, 417 p.

Santos Steven. Simply Circus. Introduction to Rigging Lyras and Trapeze Bars. Simply Circus, Inc. 2013. 240 р.

Valetska R.O. (2007) Osnovy valeologyi. [Fundamentals of valeology]. Lutsk: Volyn’ book, 348 p. (in Ukrainian)

Grinchenko T.F. (1981) Shlyah do zdorovja. [The path to health]. Kiyv: Health, 225 p. (in Ukrainian)

Oleynik G.A. (2017) Tanec na pylone. [Dance on the pylon]. Odessa, 175 p.(in Russian)

Kamensky V.V. (1993) Drug zdorovja. Systema pryrodnyogo ozdorovlennja [Friend of health: the system of natural health]. Kyiv: MP «Collapse». 205 p. (in Ukrainian)

Murza V.P. (1991) Fizychni vpravy i zdorovja [Physical exercises and health]. Кiyv: Health, 176 p. (in Ukrainian)

Petryk O.I. (1993) Mediko-biologichny ta psyhologo-pedagogichni osnovy zdorovogo sposobu zyttja [Medico-biological and psychological-pedagogical bases of a healthy way of life]. Lviv: Svit, p. 17–19. (in Ukrainian)

Kartali Iryna (2018) Pole-dance fitness. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd., 417 p.

Santos Steven (2013) Simply Circus. Introduction to Rigging Lyras and Trapeze Bars. Simply Circus, Inc., 240 р.