СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕВАГИ ПОДКАСТІВ У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ МОВИ ОНЛАЙН
PDF (Англійська)

Ключові слова

соціолінгвістична компетенція
комунікативний метод вивчення мови
подкасти
аудіо- та відео- матеріали

Як цитувати

Козуб, Р. (2020). СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕВАГИ ПОДКАСТІВ У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ МОВИ ОНЛАЙН. Молодий вчений, 7 (83), 69-72. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-15

Анотація

У статті проаналізовано важливість здобуття соціолінгвістичної компетенції під час вивчення іноземної мови. Адже вона забезпечує здатність доречного вживання мови та мовних конструкцій задля успішного спілкування з представниками інших культур та носіями мови. Соціолінгвістична компетенція також включає розуміння та доречне застосування мови у певних соціальних контекстах. ЇЇ вивчення поєднується з комунікативним методом, оскільки йому характерні наголоси на здобутті комунікативної компетенції завдяки розвитку мовних навичок з мінімальним використанням підручників. Використання подкастів у процесі вивчення іноземних мов є доречним, через те що вони відповідають зазначеним критеріям комунікативного методу. Перевагами подкастів є їх тематична різноманітність, різна тривалість, та простота використання. Подкасти є різних видів, тому їх класифікують за цільовою аудиторією – автентичні, учнівські, педагогічні; та за мовними аспектами – подкасти орієнтовані на сприйняття мови, розмови носіїв, вивчення ідіоматичних виразів і лексики. У статті розглянуто соціологічні особливості подкасту “Smombie”, де увага зосереджена на вивченні нової лексики, а також на подкасті “Karl Pikington: A day in the life”, де один з мовців є носіям естуарної англійської. Подкасти є не менш важливими з перспективи соціолінгвістики, оскільки вони є джерелом сучасної мови з її різновидами та особливостями. У цьому дослідженні розглянуто аспекти самопрезентації під час комунікації та наголошено на важливості соціолінгвістичної свідомості у процесі комунікативного вивчення іноземної мови. Подкасти, серед засобів аудіо- та відео- матеріалів, є перспективними елементами для дослідження та вивчення мови. На підставі зробленого нами дослідження можна зробити висновок про те, що застосування подкастів вдосконалює навики аудіювання, ознайомлює з лексичним матеріалом, мотивує та зацікавлює вивчати і практично застосовувати мовні кліше та ін. Отже, подкасти можна використовувати як домінуючий чи допоміжний засіб навчання іноземної мови, адже вони передбачають: дискусії, роботу в групах та парах, інтерактивні презентації матеріалу, практичне спілкування, обговорення заданої теми та орієнтованість на розвиток соціолінгвістичної компетентності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-15
PDF (Англійська)

Посилання

Bagarić, V. (2007). Defining Communicative Competence. Zagreb: Metodika. Review paper. (8th ed., pp. 94–103).

Bayley, R. (2005). Second Language Acquisition and Sociolinguistic Variation. Intercultural Communication Studies (pp. 1–13).

Canale, M. (1980).Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Oxford: University Press (pp. 1–47).

Gumperz, J., Cook-Gumperz, J. (2008). Studying language, culture, and society: Sociolinguistics or linguistic anthropology? Journal of Sociolinguistics (vol. 12 (4), pp. 532–545). Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.14679841.2008.00378.x

Holmes, J. (2013). An Introduction to Sociolinguistics. New York: Routledge. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.14679841.2008.00378.x

Hymes, D. (2001). Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. London: Routledge.

Seema, J. (2013). Advantages of Podcasts in English Language Classroom. Journal of Indian Research (vol. 2, pp. 158–163).

Stanely, G. (2006). Podcasting for ELT. Retrieved from https://www.teachingenglish.org.uk/article/podcastingelt.

The English We Speak. (2018), Retrieved from http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/theenglishwespeak/ep180402

The Ricky Gervais Show. (2019). Retrieved from https://www.therickygervaisshow.com/podcasts/karlpilkingtonadayinthelife

Bagarić V. Defining Communicative Competence / V. Bagarić, J. Mihaljević Djigunović. // Metodika. Review paper. Zagreb. – 2007. – №8. – P. 94–103.

Bayley R. Second Language Acquisition and Sociolinguistic Variation / Robert Bayley. // Intercultural Communication Studies. – 2005. – P. 1–13.

Canale M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing / M. Canale, M. Swain. // Oxford University Press. – 1980. – P. 1–47.

Gumperz J. Studying language, culture, and society: Sociolinguistics or linguistic anthropology? / J. Gumperz, J. Cook-Gumperz. // Journal of Sociolinguistics. – 2008. – №12. – P. 532–545. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.14679841.2008.00378.x

Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics / Janet Holmes. – New York: Routledge, 2013. – 490 p. – (4).

Hymes D. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach / Hymes. – London: Routledge, 2001. – 249 p.

Seema J. Advantages of Podcasts in English Language Classroom / J. Seema, H. Farha. // Journal of Indian Research. 2013. №2. P. 158–163.

Stanely G. Podcasting for ELT / Stanely. 2006. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/article/podcastingelt.

The English We Speak. 2018. URL: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/theenglishwespeak/ep180402

The Ricky Gervais Show. 2019. URL: https://www.therickygervaisshow.com/podcasts/karlpilkingtonadayinthelife.