ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА
PDF

Ключові слова

підроблені грошові знаки
судово-технічні експертизи документів
огляд місця злочину
слідчий експеримент

Як цитувати

Самойлова, О., & Зубцова, Л. (1). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА. Молодий вчений, 8 (84), 244-248. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-49

Анотація

У статті розглянуті особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні кримінальних проваджень, пов’язаних з підробкою грошових знаків України. Висвітлені типові проблеми, які виникають при розслідуванні кримінальних проваджень, пов’язаних з підробкою грошових знаків та цінних паперів, пропонуються можливі шляхи їх вирішення. Наведено такі обставини, що підлягають доведенню по кримінальним провадження по фальшивомонетництву. Зроблені акценти на тому, що підлягає вилученню з місця огляду події. Однією з важливих слідчих дій при розкритті та розслідуванні цього виду злочину є огляд підроблених грошових знаків (цінних паперів), оскільки самі підробки є речовими доказами по кримінальному провадженню. Підкреслено, що огляд доцільно проводити із залученням фахівця, так як при описі самих грошових знаків (або цінних паперів) необхідне знання специфічних терміні і різних ознак. Також в статті зазначено, що саме підлягає вилученню під час обшуку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-49
PDF

Посилання

Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / за ред. проф. В.Д. Ларычева. Москва : Экзамен, 2002. 325 с.

Bоlоtskiy, B.S. (2002). Fаlshivyе dеngi (fаlshivоmоnеtnichеstvо) [Counterfeit money (counterfeiting)]. Moscow: Exam. (in Russian)