КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЖЕНЦІВ З АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН В ІСПАНІЇ
PDF

Ключові слова

біженці
африканські біженці
Іспанія
Гібралтарська протока
країни Європи

Як цитувати

Ватаманюк, А. (1). КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЖЕНЦІВ З АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН В ІСПАНІЇ. Молодий вчений, 8 (84), 215-218. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-43

Анотація

Сучасна тенденція міграційної хвилі, яка спостерігається в кризі біженства щороку змінюється. Внутрішній політичний стан країн-реципієнтів постійно повинен адаптуватись, під нові реалії міжнародних відносин. До одних із таких європейських країн, які переповнені біженцями стає Королівство Іспанії. Зручне географічне розташування країни дозволяє біженця з країн Африки часто обирати Іспанію, не лише як транзитну країну перетину, але і як країну кінцевого пункту призначення. У статті автор досліджує збільшення кількості африканських біженців в Іспанії. Розглядає один із основних коридорів нелегального перетину Середземного моря, через який щороку до узбережь Іспанії прибувають тисячі біженців з Африки. Аналізує причини, які найбільше впливають на феномен збільшення кількості біженців та коротко характеризує соціально-економічний стан країн Африки та їх міст, які стали основними пунктами переправи біженців до Іспанії.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-43
PDF

Посилання

Desperate journeys. Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkans routes. URL: http://www.unhcr.org/58b449f54 (дата звернення: 8.08.2020).

Gemma A. 2009. El papel de la política española de inmigración en la estrategia euromediterránea. Madrid, 2009, p. 289-308.

José-María S. R., La inmigración un fenómeno universal. Editorial Dykinson, S.L. 1st Edition., 2010, 376p.

La Agencia de ls ONU para los refugialos. Se reducen las llegadas de refugiados e inmigrantes a Europa, pero continúan los abusos y muertes. URL:http://www.acnur.es/noticias/notasdeprensa/2909sereducenlasllegadasderefugiadoseinmigrantesaeuropaperocontinuanlosabusosymuertes (дата звернення: 8.08.2020).

Laura M.D., Amparo G.F., Laia J., Políticas de incorporación y la gestión del asociacionismo de la población de origen inmigrante a nivel local. Madrid, 2009, p.113-138.

Pedro M. H., El pequeño gran Marruecos: posición geoestratégica en el norte de África. URL:http://www.cipi.cu/articuloelpequenogranmarruecosposiciongeoestrategicaenelnortedeafrica (дата звернення: 8.08.2020).

María Elena Á.A., África Occidental: crisis vs estabilidad política. La Habana, 2018. URL: http://www.cipi.cu/librorevistaafricaoccidentalcrisisvsestabilidadpolitica (дата звернення: 8.08.2020).

Ricard Z.B., Políticas y gobernabilidad

de la inmigración en España. Madrid, 2009. P. 21-30.

Сорочинська О. Я. Спільні проекти ЄС і країн Південного Середземномор’я по розвитку альтернативної енергетики. URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/spilniproektyesikrajinpivdennohoseredzemnomoryaporozvytkualternatyvnojienerhetyky/ (дата звернення: 8.08.2020).

Desperate journeys. Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkans routes. Available at: http://www.unhcr.org/58b449f54 (accessed: 8.08.2020).

Gemma, A. (2009). El papel de la política española de inmigración en la estrategia euromediterránea. Madrid, pp. 289–308.

José-María, S.R. (2010). La inmigración un fenómeno universal. Editorial Dykinson, S.L. 1st Edition. 376 p.

La Agencia de ls ONU para los refugialos. Se reducen las llegadas de refugiados e inmigrantes a Europa, pero continúan los abusos y muertes. Available at: http://www.acnur.es/noticias/notasdeprensa/2909sereducenlasllegadasderefugiadoseinmigrantesaeuropaperocontinuanlosabusosymuertes (accessed: 8.08.2020).

Laura, M.D., Amparo, G.F., Laia, J. (2009). Políticas de incorporación y la gestión del asociacionismo de la población de origen inmigrante a nivel local. Madrid, pp. 113–138.

Pedro, M.H. El pequeño gran Marruecos: posición geoestratégica en el norte de África. Available at: http://www.cipi.cu/articuloelpequenogranmarruecosposiciongeoestrategicaenelnortedeafrica (accessed: 8.08.2020).

María Elena, Á.A. (2018). África Occidental: crisis vs estabilidad política. La Habana. Available at: http://www.cipi.cu/librorevistaafricaoccidentalcrisisvsestabilidadpolitica (accessed: 8.08.2020).

Ricard, Z.B. (2009). Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España. Madrid, pp. 21–30.

Sorochynska, O.Ya. Spilni proekty YES i krain Pivdennoho Seredzemnomoria po rozvytku alternatyvnoi enerhetyky. Available at: https://naub.oa.edu.ua/2014/spilniproektyesikrajinpivdennohoseredzemnomoryaporozvytkyalternatyvnojienerhetyky/ (accessed: 8.08.2020).