ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ В ОБРАЗІ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАНТА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. ГРИМИЧ «ПАДРЕ БАЛЬТАЗАР НА ПРІЗВИСЬКО ТОЙВО»)
PDF

Ключові слова

національне
адаптованість
емігранти
чужина

Як цитувати

Ковпік, С. (1). ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ В ОБРАЗІ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАНТА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. ГРИМИЧ «ПАДРЕ БАЛЬТАЗАР НА ПРІЗВИСЬКО ТОЙВО»). Молодий вчений, 8 (84), 196-199. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-39

Анотація

У статті йдеться про особливості художнього моделювання образу українського емігранта в сучасному романі М. Гримич «Падре Бальтазар на прізвисько Тойво». Авторка статті спробувала визначити суто національна та загальнолюдські принципи моделювання вказаного образу. Письменниця презентувала новий психотип українського емігранта, котрий суттєво відрізняється від подібних психотипів у класичній українській літературі. Моделюючи образ українського емігранта у Бразилії, авторка роману намагалася поєднати в характері цього персонажу такі риси: авантюризм, винахідливість, співчуття, доброту, безпосередність. Усі ці риси виявилися дуже важливими для адаптації головного персонажа в умовах організації життя в зовсім незнайомому йому краї. Головний персонаж роману мав високий ступінь психфізіологічної адаптації до нових умов проживання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-39
PDF

Посилання

Агеєва В. Українська Нова Австрія в Бразилії. URL:http://www.duliby.com.ua (дата звернення: 12.05.2020).

Гримич М. Падре Бальтазар на прізвисько Тойво. Роман. Київ: Нора-Друк, 2017. 256 с.

Ageyeva, V. Ukrayinska Nova Avstriya v Brazyliyi [Ukrainian New Austria in Brazil]. Available at: http://www.duliby.com.ua (accessed 12 May 2020).

Grymych, M. (2017). Padre Baltazar na prizvysko Tojvo. Roman [Padre Balthazar, nicknamed Toivo]. Kyiv: Nora-Druk. (in Ukrainian)