НОВА ОСВІТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
PDF

Ключові слова

онлайн освіта
дистанційні курси
нова освіта
карантин
проблеми освіти

Як цитувати

Войтович, С., & Лукомська, Г. (1). НОВА ОСВІТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ. Молодий вчений, 8 (84), 149-155. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-30

Анотація

В роботі висвітлюється проблематика сучасного стану освіти в Україні і світі, а саме динаміка зміни кількісних показників учасників освітнього процесу в традиційних ВНЗ та на навчальних онлайн платформах в умовах карантину та обмеженості доступу до навчальних закладів. Проаналізовано основні методики дистанційного навчання та проведено анкетування учасників онлайн навчання. Результати дослідження демонструють нам перспективність заміни існуючих принципів навчання, тобто перехід від традиційних методів освіти до навчання з використанням сучасних технологій. Такі твердження базуються на статистичних даних, отриманими під час проведення соціологічного опитування. У статті розглянуло та проаналізовано перелік позитивних та негативних чинників, що впливають на перебіг та якісні зміни освітнього процесу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-30
PDF

Посилання

Mclsaac M. S., Gunawardena C. N. Distance education. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.8603&rep=rep1&type=pdf (дата звернення: 01.09.2020).

Moore M., Kearsley G. Distance education: A systems view of online learning (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth, 2012. P. 347

Finch, D., Jacobs, K. Online education: Best practices to promote learning. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics. 2012. Vol. 56. Issue:1. P. 546–550

Лозовицький Д. Від класичної офлайн-освіти – до віртуальної. URL: http://aphd.ua/prostanonlainosvityvukrani/ (дата звернення: 01.09.2020).

Shapiro H., Lee C., Wyman N. Roth Understanding the massive open online course (MOOC) student experience: An examination of attitudes, motivations, and barriers. Computers&Education. 2017. Vol. 110. P. 35–50.

Coursera about info. URL: https://about.coursera.org/ (дата звернення: 01.09.2020).

Про проект Prometheus. URL: https://prometheus.org.ua/aboutus/ (дата звернення: 01.09.2020).

About Moodle. URL: https://docs.moodle.org/39/en/AboutMoodle (дата звернення: 01.09.2020).

EdX about info. URL: https://www.edx.org/aboutus (дата звернення: 01.09.2020).

EdX Impact report 2020. URL: https://www.edx.org/sites/default/files/2020impactreport.pdf (дата звернення: 01.09.2020).

About Google Forms. URL: https://www.google.com/intl/ua/forms/about/ (дата звернення: 01.09.2020).

Baukal C., Ausburn F., Ausburn L. A proposed multimedia cone of abstraction: updating a classic instructional design theory. I-manager's Journal of Educational Technology. 2013. Vol. 9. P. 15–24.

Mclsaac, M.S., & Gunawardena, C.N. Distance education. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.8603&rep=rep1&type=pdf

Moore, M., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Finch, D., & Jacobs, K. (2012). Online education: Best practices to promote learning. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics. vol. 56. issue:1. pp. 546-550

Lozovytskyi D. (2020). Vid klasychnoyi oflajn-osvity — do virtualnoyi [From classic offline education – to the virtual one]. Retrieved from: http://aphd.ua/prostanonlainosvityvukrani/

Shapiro, H., Lee, C., & Wyman, N. (2017). Roth Understanding the massive open online course (MOOC) student experience: An examination of attitudes, motivations, and barriers. Computers&Education. vol. 110, pp. 35–50.

Coursera about info. Retrieved from: https://about.coursera.org/

About Prometheus. Retrieved from: https://prometheus.org.ua/aboutus/

About Moodle. Retrieved from: https://docs.moodle.org/39/en/About_Moodle

EdX about info. Retrieved from: https://www.edx.org/aboutus

EdX Impact report 2020. Retrieved from: https://www.edx.org/sites/default/files/2020impactreport.pdf

About Google Forms. Retrieved from: https://www.google.com/intl/ua/forms/about/

Baukal, C., Ausburn, F., & Ausburn, L. (2013). A proposed multimedia cone of abstraction: updating a classic instructional design theory. I-manager's Journal of Educational Technology, vol. 9, pp. 15–24.