СТАНДАРТИ ТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ НАЗВАХ: ІНФОРМАТИВНІСТЬ І СИТУАТИВНІСТЬ
PDF (Англійська)

Ключові слова

інформативність
номінативний комплекс
парфумерно-косметична номінація
ситуативність
текстопродуцент і текстореципієнт

Як цитувати

Білецька, Т., Галицька, Є., & Нікіфорова, Є. (1). СТАНДАРТИ ТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ НАЗВАХ: ІНФОРМАТИВНІСТЬ І СИТУАТИВНІСТЬ. Молодий вчений, 8 (84), 1-6. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-1

Анотація

Стаття присвячена парфумерно-косметичному неймінгу як специфічній галузі номінативної практики. Особливу увагу приділено спробі виявити текстову природу у парфумерно-косметичних назвах. Текстова природа номінативних одиниць досліджується шляхом залучення стандартів текстуальності. Ці стандарти є характерними рисами, що допомагають виявити текстові властивості у парфумерно-косметичних назвах. У свою чергу ці назви репрезентовані й функціонують як інтегровані парфумерно-косметичні номінативні комплекси, що віддзеркалені у відповідних текстових конструктах. Текстовий конструкт як комунікативна одиниця у процесі комунікації демонструє свою комплексну структуру, що може бути описана чотирма текстовими блоками: (А) брендовим, (В) базовим, (С) родовим, (D) функціонально-дескриптивним. Саме інформативність демонструє своє значення як стандарт текстуальності, що виходить на провідну позицію. Виокремлені текстові блоки та їхній порядок розташування у межах текстового конструкту створюють порядок інформативності. Функціонуючи разом текстові блоки створюють контекстуальну ймовірність. Текстові блоки вміщують значущі слова, які є інформативнішими у порівнянні з іншими. Значущі слова, активуючи когнітивний матеріал, розмежовуються на квантифікатори, кваліфікатори, детермінативи. Деякі значущі слова як формальні умовності перетворюються на індикатори соціальної стратифікації. Створюючи інтегрований парфумерно-косметичний номінативний комплекс, текстопродуцент реалізує свої наміри і пам’ятає про сподівання текстового реципієнта. Вони суттєво підвищують привабливість тексту. Ефективність тексту покращується за рахунок послідовності текстових блоків, одночасно уникаючи концептуально порожніх виразів і залучаючи суттєві, інформаційно доречні вирази. Інтегрований парфумерно-косметичний номінативний комплекс з огляду на його інформативність об’єднує знання і досвід, тобто містить основну тему (вже відоме) або дивне, надане знання, а також судження (нове) або сфокусоване знання. Основна відмінність між знанням вже відомим і новим створює рівновагу інформативності у номінативному комплексі. Відповідний контекст формується ко-текстами (текстуальним оточенням або середовищем). Основна реалізація інформативності базується на значущих виразах, що формують текстові блоки, об’єднані та інтегровані у межах номінативних комплексів. Ситуативність реалізується у ланцюгу: текстопродуцент (продаж); текст; текстореципієнт (купівля).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-1
PDF (Англійська)

Посилання

Beaugrande, R.A. de, Dressler, W. (1981). Introduction to text linguistics. L., NY.: Routledge, 286 p.

Beaugrande, R.A. de (1980). Text, Discourse, and Process. Norwood N.J.: Ablex, 351 p.

Briot, E. (2007). Fashion Sprayed and Displayed: The Market for Perfumery in Nineteenth Century Paris. Progress of the Economic History Society Annual Conference, pp. 69–72.

Chernatony, L. de, Donald, M.Mc., Wallace, E. (2011). Creating Powerful Brands. L.: Taylor and Francis, 249 p.

Dixit, S. (2009). Fragrance Business Trends. Chemical Business, 23 (6), pp. 11–26.

Galitska, E.A. (2016). Social factor verbalization in the perfume and cosmetic naming. Science and Education. A New Dimension. Philology, IV (25), pp. 20–23.

Harrison, M.E. (2010). Scented Word: Context, Intrigue, and the Problem of a Factory Literacy. Supplement to Household and Personal Care Today, 1, pp. 6–10.

Jones, G. (2011). Globalization and Beauty: A Historical and Firm Perspective. EURAMERICA, 41 (4), pp. 885–916.

Kohli, C., Bach, D.W.La. (1997). Observations: Creating Effective Brand Names: A Study of the Naming Process. Journal of Advertising Research, 37 (1), pp. 67–75.

Merskin, D. (2007). Truly Toffee and Raisin Hell: A Textual Analysis of Lipstick Names. Sex Roles, 56, pp. 591–600.

Noppeney, C., Endrissat, N., Lzicar, R. (2012). Consistent Authentic and Emotional: Design-based innovation in Artistic Perfumery. Leading Innovation through Design Proceedings of the DMI. 2012 International Research Conference, pp. 681–691.

Petty, R.D. (2008). Naming names: Trademark Strategy and Beyond: Part one – Selecting a Brand Name. Journal of Brand Management, 15, pp. 196–197.

Robertson, K. (1992). Strategically Desirable Brand Name Characteristics. Journal of Product and Brand Management, 1 (3), pp. 62–72.

Walker, R. (2012). A Challenging Global Climate for Fragrances. Global Cosmetic International, November (10), pp. 26–29.

Cambridge International Dictionary of English (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/English (date of application: 18.06.2020).

Cirlot, J.E. (2001). A dictionary of symbols. London: Routledge Taylor and Francis, 398 p.

Collins English Dictionary (Harper Collins Publishess). URL: http://collinsdictionary.com/dictionary/english (date of application: 15.06.2020).

Longman Dictionary of Contemporary English. (2006) Harlow: Pearson Education Limited, 1950 p.

Random House Kerrerman Webster’s College Dictionary. URL: http://kdictionariesonline.com/DictionaryPage (date of application: 10.06.2020).

The Free Online Dictionary. URL: http://thefreedictionary.com (date of application: 05.06.2020).

The Online Plain Text English Dictionary (2000). URL: http://mso.anu.edu.au (date of application: 18.06.2020).

Wikipedia. The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org (date of application: 20.06.2020).

Fragrantica. Perfume Encyclopedia. URL: https://www.fragrantica.com (date of application: 21.06.2020).