ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

шеринг-економіка
оренда
економіка спільного споживання
поведінкова психологія
сервіс за підпискою
стартап

Як цитувати

Мавріна, М. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 6 (94), 207-210. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-42

Анотація

Сьогоднішній розвиток вітчизняної економіки тісно зв’язано з використанням цифрових технологій у всіх її галузях. Стрімкому зростанню даного процесу сприяв карантин 2020 року. Корона вірус прискорив цифровізацію всіх процесів. Такі поняття як віддалена робота, дистанційне навчання, телемедицина стали буденними без особливого вибору, а сама ситуація, що склалася фундаментально змінила напрямки і швидкість розвитку економік світу. Якщо дивитися в бік стрімкого розвитку економіки спільного споживання, то при всіх зручностях і перевагах використання цифрових технологій сучасні продукти бізнесів, що працюють на нашому ринку оренди девайсів, залишаються не всім доступними за своєю вартістю. На заході широко поширений наступний термін DaaS (Device as a Service) або «девайс як послуга». Мається на увазі, що по суті, споживач купує не саму річ, а тільки її функціонал. Сьогодні населення великих міст успішно використовує продуктами систем підписок в сфері послуг (мобільні додатки, онлайн-кінотеатри і т.п.), зараз ця тенденція стрімко поширюється на фізичні товари.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-42
PDF

Посилання

Мавріна М.І. Моделювання процесів рефлексивного управління споживчим попитом комерційних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.11. Запоріжжя, 2020. 20 с.

Мавріна М. Економіка спільного споживання в Україні. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування економічної системи : збір. тез наук. робіт Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 8 травня 2021 р.). Одеса, 2021. С. 60–62.

Botsman R., Rogers R. What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. London: Harper Business. 2010. 280 p.

Макаренко Г. Экономика шеринга в 30 цифрах и фактах. Информационное агентство РБК. URL: https://trends.rbc.ru/trends/sharing/5ddbb3279a7947b01be74c19 (дата звернення: 18.05.2021).

Офіційний сайт сервісу оренди дизайнерських суконь «RENT A BRAND». URL: https://rentabrand.ua/about-us/ (дата звернення: 18.05.2021).

Офіційний сайт сервісу доставки посилок мандрівниками «TravelPost». URL: https://travelpost.io/uk/about/ (дата звернення: 18.05.2021)

Офіційний сайт сервісу пошуку фахівців для побутових і бізнес задач «Kabanchik.ua». URL: https://kabanchik.ua/about (дата звернення: 18.05.2021)

Іванова К. В Україні працює шість сервісів шерингу електросамокатів. Пояснюємо на цифрах, як влаштований цей ринок. Українська інтернет версія журналу Forbes. URL: https://forbes.ua/innovations/v-ukraini-pratsyue-pyat-servisiv-sheringu-elektrosamokativ-poyasnyuemo-na-tsifrakh-yak-vlashtovaniy-tsey-rinok-16062021-1844 (дата звернення: 18.06.2021)

Офіційний сайт «Quotes of famous people». URL: https://ru.citaty.net/tsitaty/656030-bill-geits-esli-vashego-biznesa-net-v-internete-to-vas-net-v/?page=11 (дата звернення: 15.06.2021).

Почему будущее за подпиской на товары? Фаундеры сервиса «Мой самокат» делятся опытом развития стартапа. Платформа для предпринимателей «vc.ru» URL: https://vc.ru/life/178212-pochemu-budushchee-za-podpiskoy-na-tovary-faundery-servisa-moy-samokat-delyatsya-opytom-razvitiya-startapa (дата звернення: 15.06.2021).

Офіційний сайт сервісу оренди девайсів за підпискою «Мой девайс». URL: https://www.moydevice.ru (дата звернення: 15.06.2021).

Bolt і Kiwi: порівняння сервісів прокату електросамокатів в Києві. Українське онлайн-видання «Український спектр». URL: https://uaspectr.com/2020/09/16/bolt-i-kiwi-porivnyannya-servisiv-prokatu-elektrosamokativ-v-kyyevi (дата звернення: 15.06.2021).

Mavrina M.I. (2020) Modeliuvannia protsesiv refleksyvnoho upravlinnia spozhyvchym popytom komertsiinykh pidpryiems [Modeling the processes of reflexive management of consumer demand of commercial enterprises]. (PhD Thesis), Zaporizhzhia: Classical Private University.

Mavrina M.I. (2021) Ekonomika spilnoho spozhyvannia v Ukraini [Schering economy in Ukraine]. External and internal factors influencing the formation of the economic system: collection of abstracts, (Ukraine, Odessa, May 8, 2021), Odessa: Center for Economic Research and Development, pp. 60–62.

Botsman R., Rogers R. (2021) What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. London: Harper Business, 280 p.

Makarenko G. (2020) E`konomika sheringa v 30 czifrakh i faktakh [The economics of sharing in 30 digits and fact]. Informaczionnoe agentstvo RBK [RBC Information Agency]. Available at: https://trends.rbc.ru/trends/sharing/5ddbb3279a7947b01be74c19 (accessed 18 May 2021).

Official website for the service of the rent of designer cloth «RENT A BRAND». Available at: https://rentabrand.ua/about-us/ (accessed 18 May 2021).

Official site of the parcel delivery service for travelers «TravelPost». Available at: https://travelpost.io/uk/about/ (accessed 18 May 2021).

Official site of the service of finding specialists for household and business tasks «Kabanchik.ua». Available at: https://kabanchik.ua/about (accessed 18 May 2021).

Ivanova K. (2021) V Ukraini pratsiuie shist servisiv sherynhu elektrosamokativ. Poiasniuiemo na tsyfrakh, yak vlashtovanyi tsei rynok [There are six electric scooter sharing services in Ukraine. We explain in numbers how this market, is arranged]. Ukrainska internet versiia zhurnalu Forbes [Ukrainian online version of Forbes magazine]. Available at: https://forbes.ua/innovations/v-ukraini-pratsyue-pyat-servisiv-sheringu-elektrosamokativ-poyasnyuemo-na-tsifrakh-yak-vlashtovaniy-tsey-rinok-16062021-1844 (accessed 18 June 2021).

Official site «Quotes of famous people». Available at: https://ru.citaty.net/tsitaty/656030-bill-geits-esli-vashego-biznesa-net-v-internete-to-vas-net-v/?page=11 (accessed 18 May 2021).

Platform for entrepreneurs «vc.ru» (2020) Pochemu budushhee za podpiskoj na tovary? Faundery servisa «Moj samokat» delyatsya opytom razvitiya startapa [Why is the future of product subscriptions? Founders of the "My Samokat" service share their experience in the development of a startup]. Available at: https://vc.ru/life/178212-pochemu-budushchee-za-podpiskoy-na-tovary-faundery-servisa-moy-samokat-delyatsya-opytom-razvitiya-startapa (accessed 15 June 2021).

Official site of the device rental service with a subscription «My device». Available at: https://www.moydevice.ru (accessed 15 June 2021).

Ukrainian online publication «Ukrainian Spectrum» (2020) Bolt i Kiwi: porivniannia servisiv prokatu elektrosamokativ v Kyievi [Bolt and Kiwi: comparison of electric scooter rental services in Kyiv]. Available at: https://uaspectr.com/2020/09/16/bolt-i-kiwi-porivnyannya-servisiv-prokatu-elektrosamokativ-v-kyyevi (accessed 15 June 2021).