ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
PDF

Ключові слова

державне управління
бізнес технології
інжиніринг
електронне урядування

Як цитувати

Шпіньова, Ю. (2021). ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. Молодий вчений, 6 (94), 198-201. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-40

Анотація

Світ став динамічним, змінилось і управління – воно стало більш проективним, тобто, здатним не лише реагувати, але і змінювати не тільки об'єкт управління, але і систему управління. Пріоритет змістився від оперативних функцій до функцій конструювання організації «з нуля» у відповідь на нові виклики в управлінні. Багато методів «організації» в бізнесі можуть застосовуватися щодо органів влади та державної корпорації в галузі управління родовими визнаннями цих соціотехнічних систем і достатньо загальних умов, необхідних для їх прогресивного розвитку. Існує переконлива потреба в тому, щоб державне управління в країнах, що розвиваються, ставало все більш економічно вигідним, щоб вони залишались глобально конкурентоспроможними та підтримували свій розвиток. Ця стаття розглядає використання інноваційних бізнес технологій у державного управління, таких як інжиніринг для вирішення цього питання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-40
PDF

Посилання

Євтушевська О.В. Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 21. С. 14–16.

Ємельянов В.М. Взаємодія між органами влади на регіональному та державному рівнях щодо розвитку бізнес-середовища. Економіка та держава. 2008. № 8. С. 107-109.

Yevtushevskaya O.V. (2013) Rol innovaciynuh tehnologyi u rothvitku suspilstva [The role of innovative technologies in the development of society]. Investicii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 14–16.

Yemelyanov V.M. (2008) Vzaemodiya mig oganamy vladu na regionalnomy ta dergavnimy rivnyah shodo rozvitky biznes-seredovisha [Interaction between authorities at the regional and state levels on the development of the business environment]. Economyka ta dergava, vol. 8, pp. 107–109.