BIM ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОЕКТУВАННЯ
PDF

Ключові слова

інформаційне моделювання
інформаційна модель
BIM
будівництво
проєктування
проєкт
інформація

Як цитувати

Гуторов, О. (2021). BIM ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОЕКТУВАННЯ. Молодий вчений, 6 (94), 88-91. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-20

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інформаційне моделювання будівель», «будівельна інформаційна модель» та обґрунтовано зв’язок між ними. Виявлено чим відрізняється інформаційна модель від 3D-моделі. Дано відповіді на наступні питання: «як працює BIM?», «на якому етапі потрібен BIM?», «яка інформація є основою BIM?», «які можливості BIM-систем». Сформовано основні принципи BIM: тривимірне моделювання, автоматичне отримання креслень, інтелектуальна параметризація об'єктів, набори проєктних даних, що відповідають об'єктам, розподіл процесу будівництва за тимчасовими етапами. Сформульовано основні цілі і завдання сучасного BIM-проєктування: розробка проєктної документації на новому якісному рівні, прискорення оформлення та прийняття готових проєктних рішень, аналітики та прогнозування експлуатаційних властивостей створюваних і вже діючих об'єктів, оперативної підготовки будівельних планів і кошторисної документації, швидкого розміщення замовлень на виробництво необхідних конструкцій, матеріалів і устаткування. Виявлено основні переваги технології BIM на кожній стадії життєвого циклу будівельного об'єкта, практичну користь від інформаційної моделі будівлі, форми отримання інформації з BIM-моделі придатну для подальшого використання різними програмними засобами проєктування, розрахунку та аналізу будівлі та всіх вхідних в нього компонентів і систем, основні завдання BIM-менеджера – забезпечити ефективне застосування технології всередині організації, між її відділами, з підрядниками. Схематично продемонстровано яка інформація відноситься до BIM, що надходить в модель і отримується з моделі. Намічено основні шляхи розвитку BIM: підвищення конкурентоспроможність вітчизняного будівельного комплексу; зниження собівартість на етапі проєктування і проведення експертизи проєктної документації; мінімізує ризики виникнення надзвичайних ситуацій в ході проєктування і будівництва різних об'єктів. Досліджено еволюцію, етапи становлення та перспективи розвитку інформаційного моделювання в будівельному проєктуванні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-20
PDF

Посилання

Талапов В.В. Технология BIM: суть и особенности внедрения информационного моделирования. Москва : ДМКПресс, 2015. 410 с.

Основные принципы BIM-проектирования. URL: https://bimforum.pro/osnovnie_principy_bim

Захарычев Сергей. Деловой квартал. Музей искусств в Денвере. URL: https://delovoy-kvartal.ru/muzey-iskusstv-v-denvere/

Преимущества BIM перед традиционным проектированием. URL: https://planradar.com/ru/preimushchestva-bim-peredtradicionnym-proektirovaniem/

Talapov V.V. (2015) Tekhnologiya BIM: sut' i osobennosti vnedreniya informatsionnogo modelirovaniya [BIM technology: essence and features of information modeling implementation]. Moscow: DMKPress, 410 p.

Osnovnyye printsipy BIM-proyektirovaniya [Basic principles of BIM design]. URL: https://bimforum.pro/osnovnie_principy_bim

Zakharychev Sergey. Delovoy kvartal. Muzey iskusstv v Denvere [Business quarter. Museum of Art in Denver]. URL: https://delovoy-kvartal.ru/muzey-iskusstv-v-denvere/

Preimushchestva BIM pered traditsionnym proyektirovaniyem [BIM advantages over traditional design]. URL: https://planradar.com/ru/preimushchestva-bim-peredtradicionnym-proektirovaniem/