РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
PDF

Ключові слова

документообіг
електронні системи документообіг
розподіл та обробка інформації
управління організацією
створення
обробка та зберігання інформації

Як цитувати

Шарапова, О., & Зленко, О. (2021). РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. Молодий вчений, 6 (94), 79-82. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-18

Анотація

У даній роботі розглядаються особливості впровадження системи електронного документообігу в США та становлення і подальшого реформування законодавчої бази США, що регулює електронний документообіг, як частину електронного урядування. В основу процесу трансформації відносин між державою та суспільством було налагоджено інформаційно-комунікаційних технологій з метою створення нових організаційних і економічних структур, розвиток орієнтованих на споживача підходів у наданні державних послуг. Розглянуто сучасний етап розвитку електронного документообігу як основну складову державного управління електронного урядування. Реалізація концепції електронного уряду підвищує ефективність роботи державного апарату, сприяє розвитку економіки, а також створює передумови для формування нової моделі демократії – цифрової демократії.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-18
PDF

Посилання

Голобуцкий О.П., Шевчук О.Б. Електронний уряд. Київ : ЗАТ «Атлант UMS», 2002. 174 с.

The E-Government Act of 2002. URL: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ347.107.pdf.

Andy Brack, Phil Noble. E-Democracy around the World: A Survey for the Bertelsmann Foundation, Summer, 2001. Р. 1.

Moon M.J. The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality. Public Administration Review. 2002. № 4. P. 425–427.

Зейферт, Джеффри В. Руководство по компьютеризации функций государственного управления: секторы, этапы, возможности и вызовы управления в режиме реального времени. URL: http://www.infousa.ru/information/rl31057.htm.

Кузнецов С.Л. Електронний уряд – що це таке? Адміністративне право. 2010. № 1. С. 103–110.

Golobutsky O.P., Shevchuk O.B. (2002) E-government. Kyiv: CJSC "Atlant UMS", 174 p.

The E-Government Act of 2002. URL: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ347.107.pdf.

Andy Brack, Phil Noble. E-Democracy around the World: A Survey for the Bertelsmann Foundation, Summer, 2001. Р. 1.

Moon M.J. (2002) The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality. Public Administration Review. № 4. P. 425–427.

Seifert, Jeffrey W. Guide to computerization of public administration functions: sectors, stages, opportunities and challenges of real-time management. URL: http://www.infousa.ru/information/rl31057.htm.

Kuznetsov S.L. (2010) E-government – what is it? Administrative Law. № 1. P. 103–110.