ПРОБЛЕМАТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В СУДОВИХ ПРЕЦЕДЕНТАХ У СФЕРІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ
PDF

Ключові слова

авторське право
плагіат
порушення авторських прав
захист авторського права
похідний твір

Як цитувати

Торгашова, К. (2021). ПРОБЛЕМАТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В СУДОВИХ ПРЕЦЕДЕНТАХ У СФЕРІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ. Молодий вчений, 6 (94), 72-75. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-16

Анотація

Статтю присвячено співвідношенню та відмінності плагіату та порушення авторського права. Значення такого розмежування на фоні науково-технологічного розвитку суспільства. Важливість належного правового захисту інтелектуального потенціалу в умовах інноваційних процесів. Доступність результатів творчості в теперішній цифровий час є однією з основних причин виникнення плагіату і порушень авторських прав. Сьогодні творчість людей є головною рушійною силою у прогресі суспільства. Порушення у сфері авторського права не завжди матимуть виключно матеріальні наслідки, але можуть призвести до втрати репутації, а сама робота буде позбавлена ексклюзивності та певної індивідуалізації. Також розглянуті дві судові суперечки щодо авторського права стосовно серії книг у сфері літературної творчості Джоан Роулінг.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-16
PDF

Посилання

Reid M. Harry Potter and the Copyright Act: Have the Courts Finally Waved a Magic Wand by Defining Fair Use for Secondary Authors. Villanova University Charles Widger School of Law Digital Repository. 2009, pp. 1–5.

Buttler III G.F. Warner Bros. Entertainment and J.K. Rowling v. RDR Books and Does 1-10 575 F. Supp. 2D 513. DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law. 2009, pp. 1–5.

Harms L.T.C. A Casebook on the Enforcement of Intellectual Property Rights. World Intellectual Property Organization. 2018, pp. 71–86.

Schwabach A.The Harry Potter Lexicon and the World of Wandom: fan fiction, outsider works, and copyright. University of Pittsburgh Law Review. 2009, pp. 8–9, 25–29.

Peck D.L. Copyright Infringement of Literary Works. An Elemental Analysis. Marquette Law Review. 1955, pp. 181–191.

Романова І.В. Явище плагіату: історія та сьогодення. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. 2012. № 3. С. 269–271.

Sengupta S.S. Copyright infringement and Plagiarism: are they really two sides of a coin?. Department of Library & Information Science C.T. Bora College. 2015, pp. 20–22.

Reid M. (2009) Harry Potter and the Copyright Act: Have the Courts Finally Waved a Magic Wand by Defining Fair Use for Secondary Authors. Villanova University Charles Widger School of Law Digital Repository, pp. 1–5.

Buttler III G.F. (2009) Warner Bros. Entertainment and J.K. Rowling v. RDR Books and Does 1-10 575 F. Supp. 2D 513. DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, pp. 1–5.

Harms L.T.C. (2018) A Casebook on the Enforcement of Intellectual Property Rights. World Intellectual Property Organization, pp. 71–86.

Schwabach A. (2009) The Harry Potter Lexicon and the World of Wandom: fan fiction, outsider works, and copyright. University of Pittsburgh Law Review, pp. 8–9, 25–29.

Peck D.L. (1955) Copyright Infringement of Literary Works. An Elemental Analysis. Marquette Law Review, pp. 181–191.

Romanova I.V. (2012) Yavyshche plahiatu: istoriia ta sohodennia. [The phenomenon of plagiarism: history and present]. Zovnishnia torhivlia: pravo, ekonomika, finansy, no. 3, pp. 269–271.

Sengupta S.S. (2015) Copyright infringement and Plagiarism: are they really two sides of a coin?. Department of Library & Information Science C.T. Bora College, pp. 20–22.