ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ
PDF

Ключові слова

документ
печатка
штамп
відбитки
способи виготовлення печаток

Як цитувати

Ткаченко, Я., & Іванко, Є. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ. Молодий вчений, 5 (93), 338-340. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-65

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, що виникають у процесі експертного дослідження відбитків печаток і штампів. Проведений аналіз способів виготовлення у сучасних умовах кліше печаток і штампів. Актуальність обраної тематики зумовлена великою кількістю злочинів, пов’язаних з підробкою документів, необхідністю у процесі розслідування проведення технічної експертизи відбитків печаток і штампів у документах. Дослідження відбитків печаток і штампів – один зі складних видів техніко-криміналістичного дослідження, що вимагає застосування спеціальних пізнань. Під час підробки таких реквізитів документів, як відбитки печаток і штампів, мають місце різного роду імітації і відтворення відбитків як за допомогою комп’ютерного обладнання, малюванням, тощо, так і виготовлення підроблених кліше за допомогою сучасного обладнання. Авторами наведені шляхи вирішення проблем, що виникають під час дослідження відбитків печаток і штампів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-65
PDF

Посилання

Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 304 с.

Назаров В.В., Ковалев К.Н., Иванов Ю.В., Пелюшок В.Г. Современные способы изготовления печатей и штампов. Информационное пособие ДНИЭКЦ МВД Украины, 2003. 20 с.

Vorobey O.V., Melnikov I.M., Voloshin O.G. (2008) Texniko-kryminalistychne doslidzhennya dokumentiv. Navchalno-metodychnyj posibnyk. Kyiv: Centr uchbovoyi literatury, 304 p. (in Ukrainian)

Nazarov V.V., Kovalev K.N., Ivanov Yu.V., Pelyushok V.G. (2003) Sovremennyye sposoby izgotovleniya pechatey i shtampov. Informatsionnoye posobiye NIEKTS MVD Ukrainy, 20 p. (in Russian)