ПРО ІНСТРУМЕНТАЛЬНУ ЦІННІСТЬ ДЕМОКРАТІЇ У ПЕРСПЕКТИВІ ЕПІСТОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (ЗА ДЖЕЙСОНОМ БРЕННАНОМ)
PDF

Ключові слова

Дж.Бреннан
демократія
епістократія
форми епістократії
недоліки епістократії

Як цитувати

Лященко, І. (2021). ПРО ІНСТРУМЕНТАЛЬНУ ЦІННІСТЬ ДЕМОКРАТІЇ У ПЕРСПЕКТИВІ ЕПІСТОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (ЗА ДЖЕЙСОНОМ БРЕННАНОМ). Молодий вчений, 5 (93), 296-300. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-56

Анотація

У статті розкрито важливість ролі епістократичних перетворень для демократії за Дж.Бреннаном. Проаналізовано сутність кожної з форм епістократії, а саме: епістократії з виключно ціннісним голосуванням; епістократії з обмеженим виборчим правом; епістократії з множинним голосуванням; епістократії як лотереї виборчого права; епістократії з загальним виборчим правом та епістократичним вето; епістократії як урядування за допомогою імітації всезнаючого оракула. Виявлено переваги та слабкі місця кожної з форм епістократії. Визначено недоліки епістократії загалом, безвідносно до конкретних форм. Серед них: можливі зловживання під час підготовки епістократичних іспитів; можлива боротьба за контроль над перебігом та результатами цих іспитів; апріорний факт щодо нерівномірного розподілу політичних знань між різними демографічними групами; непевність щодо потенційних наслідків впровадження епістократії в майбутньому.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-56
PDF

Посилання

Бреннан Д. Забруднення голосувань: коли громадяни не повинні голосувати. Проти демократії. Київ, 2020. 464 с.

Бреннан Д. Проти демократії. Київ, 2020. 464 с.

Білян П. Демократія без берегів. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NuTLm4qKWwI (дата звернення: 15.04.2021)

Баумейстер О. Закат демократии? Что будет дальше? Лекция и дискуссия о судьбах демократии в ХХІ веке. URL: https://www.youtube.com/watch?v=x8bB32NgaxY&t=3040s (дата звернення: 15.04.2021)

Загребельний І. Чи варто рятувати демократію? URL: https://politteo.online/materialy/chi-varto-ryatuvati-demokratiju/ (дата звернення: 16.05.2021)

Шелухін В. Огляд книги «Проти демократії». Krytyka. 2020. № 9–10. URL: https://www.krytyka.com/ua/reviews/proty-demokratiyi (дата звернення: 16.05.2021)

Brennan J. (2020) Zabrudnennia holosuvan: koly hromadiany ne povynni holosuvaty [Voting pollution: when citizens should not vote]. Proty demokratii [Against Democracy]. Kyiv: Dukh i litera. (in Ukrainian)

Brennan J. (2020) Proty demokratii [Against Democracy]. Kyiv: Dukh i litera. (in Ukrainian)

Bilian P. (2021) Demokratiia bez berehiv [Democracy without shores]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=NuTLm4qKWwI (accessed 15 April 2021)

Baumeister O. (2020) Zakat demokratii? Chto budet dalshe? [The decline of democracy? What will happen next?] Lektsiya i diskussiya o sudbah demokratii v XXI veke [Lecture and discussion on the fate of democracy in the 21st century]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=x8bB32NgaxY&t=3040s (accessed 15 April 2021)

Zahrebelnyi I. Chy varto riatuvaty demokratiiu? [Should democracy be saved?]. Available at: https://politteo.online/materialy/chi-varto-ryatuvati-demokratiju/ (accessed 16 May 2021)

Shelukhin V. (2020) Ohliad knyhy «Proty demokratii» [Book review «Against democracy»]. Krytyka. №9–10. Available at: https://www.krytyka.com/ua/reviews/proty-demokratiyi (accessed 16 May 2021)