ТВОРЧІСТЬ ДІОНІЗІЯ ШОЛДРИ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕСТАВРАЦІЙНІЙ МАЙСТЕРНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ
PDF

Ключові слова

художник
реставрація
тернопільські художники
художники-емігранти
Діонізій Шолдра

Як цитувати

Андрес, Г., & Порплиця, В. (2021). ТВОРЧІСТЬ ДІОНІЗІЯ ШОЛДРИ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕСТАВРАЦІЙНІЙ МАЙСТЕРНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ. Молодий вчений, 5 (93), 263-267. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-49

Анотація

Стаття присвячена дослідженню творчості тернопільського художника та реставратора – Діонізія Шолдри. Мета – дослідити та проаналізувати творчий доробок художника та його реставраційну діяльність в Тернопільському обласному художньому музеї в якій він працював. У статті розглянута творчість художника та реставратора, а також його вплив на реставраційну діяльність в Тернопільському обласному художньому музеї. Для цього здійснено мистецтвознавчий аналіз полотен художника, проаналізовано його реставраційну діяльність, також висвітлено біографію митця, яка я важливим фактором розуміння становлення Шолдри як художника та реставратора.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-49
PDF

Посилання

Врятовані скарби. Тернопільська обласна рада. 2019. URL: http://te-rada.org/list/?type=view&id=9870. (дата звернення: 15.04.2021)

Діонізій Шолдра: Малярство: каталог виставки / автор упорядник Ігор Дуда. Тернопіль, 1995.

Зозуляк Є. З доріг життя: (Діонізій Шолдра). Вільне життя. Тернопіль. 1995. № 10.

Золотнюк А. Коли дерева тягнуться увись: [живописець Діонізій Шолдра]. Вільне життя. 2015. № 11. С. 6.

Маляр неба і самітніх дерев. Виставка до ювілею маляра Діонізія Шолдри. TV4. 2015. URL: https://tv4.te.ua/malyar-neba-i-samitnih-derev-vystavka-do-yuvileyu-malyara-dioniziya-sholdry/. (дата звернення: 15.04.2021)

Vrjatovani skarby [Rescued treasures]. (2019). Ternopil's'ka oblasna rada. [Ternopil Regional Council]. Available at: http://te-rada.org/list/?type=view&id=9870.

Igor Duda (1995) Dionizij Sholdra: Maljarstvo: katalog vystavky. [Dionyziy Sholdra: Painting: exhibition catalog]. Ternopil. (in Ukrainian)

Zozuljak (1995). Z dorig zhyttja: (Dionizij Sholdra) [From the roads of life: (Dionyziy Sholdra)]. Vil'ne zhyttja, vol. 10, p. 7.

Zolotnjuk A. (2015). Koly dereva tjagnut'sja uvys': [zhyvopysec' Dionizij Sholdra] [When a tree stretches upwards: [painter Dionyziy Sholdra]. Vil'ne zhyttja, vol. 11, p. 6.

TV4. (2015). Maljar neba i samitnih derev. Vystavka do juvileju maljara Dionizija Sholdry [Painter of the sky and the trees themselves. Exhibition dedicated to the anniversary of the painter Dionyziy Sholdra]. TV4. Available at: https://tv4.te.ua/malyar-neba-i-samitnih-derev-vystavka-do-yuvileyu-malyara-dioniziya-sholdry/.