СВОБОДА ТА НЕСВОБОДА В ПОВІСТІ БРАТІВ СТРУГАЦЬКИХ «ЗА МІЛЬЯРД РОКІВ ДО КІНЦЯ СВІТУ»
PDF

Ключові слова

Борис Стругацький
Аркадій Стругацький
фантастика
свобода
СРСР
моральний вибір

Як цитувати

Братусь, І., Свердлик, З., & Гунька, А. (2021). СВОБОДА ТА НЕСВОБОДА В ПОВІСТІ БРАТІВ СТРУГАЦЬКИХ «ЗА МІЛЬЯРД РОКІВ ДО КІНЦЯ СВІТУ». Молодий вчений, 5 (93), 226-230. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-43

Анотація

В статті ми намагаємося проаналізувати повість «За мільярд років до кінця світу» братів Стругацьких з позицій морального вибору. Розглядається питання особистої свободи в рамках авторитарної системи доби «застою». Особлива увага надається тиску суспільства на моральний вибір людини. Піднімається питання балансу між особистими і громадянськими аспектами життя, що впливають на життєву концепцію особистості. Актуальність дослідження зумовлена потребою переосмислити «радянське минуле» в умовах сучасної України, позбутися ганебних практик негативного морального вибору. В дослідженні наявне широке культурно-історичне тло тогочасної дійсності. Підкреслена роль інтелігенції в розвитку свобод у добу «застою». Окремо розглянута ситуація з радянською наукою в другій половині ХХ століття. Побіжно аналізується каральна система доби застою, методи її роботи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-43
PDF

Посилання

Братусь І.В., Кузьменко Г.В. Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття. Арт-платформа. Київ, 2020. №1. С. 39–68. DOI: https://doi.org/10.51209/platform.2.2.2020.229-254

Каверин В. Двухчасовая прогулка. Новый мир. 1978. № 11. С. 63–155.

Микешин Михаил Игоревич. Социальная метафизика братьев Стругацких. Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2015. № 4. C. 243–253.

Огнев Константин Кириллович. Экранизации братьев Стругацких и эволюция отечественного кинематографа. Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2018. № 1. C. 40–46.

Стругацкий А., Стругацкий Б. За миллиард лет до конца света: Повести. Москва, Текст, 1984. 416 с.

Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне и др. Москва, Текст, 1992. 430 с.

Чубайс Игорь. Рассказ 7. 1965–1985 – новое наступление номенклатуры. (Продолжение-18). URL: https://echo.msk.ru/blog/i_chub/2824060-echo/

Bratus Ivan, Kuzmenko Halyna (2020) Deyaki kulʹturno-istorychni aspekty samoidentyfikatsiyi osobystosti «intelektualiv» u tvorakh druhoyi polovyny XX stolittya [Some cultural and historical aspects of self-identification of the personality of "intellectuals" in the works of the second half of the twentieth century. Art-platforma [Art-platforma]. Kyiv. № 1. P. 39–68. DOI: https://doi.org/10.51209/platform.2.2.2020.229-254 (in Ukrainian)

Kaverin V. (1978) Dvukhchasovaya progulka [Two-hour walk]. Novyy mir [New world], № 11, pp. 63–155. (in Russian)

Mikeshin Mikhail (2015) Igorevich. Sotsial'naya metafizika brat'yev Strugatskikh [Social metaphysics of the Strugatsky brothers]. Vestnik LGU im. A.S. Pushkina [Leningrad State University Bulletin A.S. Pushkin]. № 4, pp. 243–253. (in Russian)

Ognev Konstantin Kirillovich (2018) Ekranizatsii brat'yev Strugatskikh i evolyutsiya otechestvennogo kinematografa [Screen adaptations of the Strugatsky brothers and the evolution of domestic cinema]. Vestnik YUUrGU. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnyye nauki [Bulletin of YUUrGU. Series: Social Sciences and Humanities]. № 1, pp. 40–46. (in Russian)

Strugatskiy A., Strugatskiy B. (1993). Strana bagrovykh tuch: Povest'. Rasskazy. Stat'i, interv'yu [Country of crimson clouds: A Story. Stories. Articles, interviews]. Moskva: Tekst, 479 p. (in Russian)

Strugatskiy A., Strugatskiy B. (1992) Ulitka na sklone i dr. [Snail on a slope, etc.]. Moskva: Tekst, 430 p. (in Russian)

Chubays Igor'. Rasskaz 7. 1965–1985 – novoye nastupleniye nomenklatury. (Prodolzheniye-18) [Story 7. 1965–1985 – a new offensive of the nomenclature. (Continued-18)]. URL: https://echo.msk.ru/blog/i_chub/2824060-echo/ (in Russian)