ГРА ЯК НАВЧАННЯ, НАВЧАННЯ ЯК ГРА
PDF

Ключові слова

гра
ігровий метод
класифікація ігор
комунікативна ситуація
спілкування

Як цитувати

Гапоненко, Л. (2021). ГРА ЯК НАВЧАННЯ, НАВЧАННЯ ЯК ГРА. Молодий вчений, 5 (93), 198-201. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-38

Анотація

В представленій на розгляд статті автором досліджено методико-теоретичні питання використання ігрового методу в навчанні студентів іноземних мов. Розглянуто дослідження методистів, психологів і лінгвістів щодо застосування ігрових методів насамперед під час вивчення іноземних мов. Представлено теорії ігор та їх класифікації, розроблені різними науковцями. В статті наводяться приклади ігор та методика їх практичного впровадження під час навчання іноземних мов. Автор докладно показує ігри для роботи з текстами. Наведені приклади ігор пропонується проводити на різних етапах навчання, задля досягнення різних цілей та з використання індивідуального та диференційованого підходу до кожного студента. Матеріали, які представлені в статті, можуть мати практичну цінність та застосовуватися під час навчання іноземних мов.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-38
PDF

Посилання

Деркач А.А., Щербан С.Ф. Педагогическая эвристика: Искусство овладения иностранным языком. Москва, 1991. 224 с.

Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка: (Из опыта работы). Пособие для учителя. Москва, 1981. 112 с.

Тарнопольский О.Б., Димова Л.С. Обучение этикету иноязычного повседневного, педагогического и делового общения в языковом вузе: предисловие к исследованию. Іноземні мови. 1999. №1. С. 29–31.

Ушинский К.Д. Собр. соч. Т.2. Москва, 1954. 734с.

Livingstone C. Role play in Language Learning. London, 1983. 94 p.

Piaget J. The Moral Judgment of the Child, London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1932, 434 p.

Hadfield, J. Elementary vocabulary games. Harlow: Pearson Education Limited, 1998. 120 p.

Derkach A.A. (1991) Pedagogicheckaya evristika: Iskustvo ovladeniya inostrannym yasykom. Moskva, 224 p.

Stronin M.F. (1981) Obuchayuschie igryi na uroke angliyskogo yazyika: (Iz opyita raboty). Posobie dlya uchitelya. Moskva, 112 p.

Tarnopolskiy O.B., Dimova L.S. (1999) Obuchenie etiketu inoyazyichnogo povsednevnogo, pedagogicheskogo i delovogo obscheniya v yazyikovom vuze: predislovie k issledovaniyu. InozemnI movi. Vol. 1, pp. 29–31.

Ushinskiy K.D. (1954) Sobr. soch. Vol.2. Moskva. 734 p.

Livingstone C. (1983) Role play in Language Learning. London, 94 p.

Piaget J. (1932) The Moral Judgment of the Child, London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 434 p.

Hadfield J. (1982) Elementary vocabulary games. Harlow: Pearson Education Limited, 120 p.