КЛАСИФІКАЦІЯ АСОРТИМЕНТУ РІДКОГО МИЛА ЯК ОСНОВА АСОРТИМЕНТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
PDF

Ключові слова

асортиментна експертиза
класифікація
рідке мило
мило
судова експертиза
товарознавча експертиза
судова товарознавча експертиза

Як цитувати

Ляпун, Н., & Коваленко, Н. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ АСОРТИМЕНТУ РІДКОГО МИЛА ЯК ОСНОВА АСОРТИМЕНТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Молодий вчений, 2 (90), 233-235. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-47

Анотація

У статті досліджено класифікацію асортименту рідкого мила як основи асортиментної експертизи. З’ясовано місце категорії «рідке мило» в державних класифікаторах України. Визначено основні проблеми сучасної державної класифікації товарів у контексті проведення експертизи рідкого мила. Запропоновано базову класифікацію цього товару та критерії, відповідно до яких доцільно її формувати. Визначено відмінності господарського та туалетного мила відповідно до їх призначення та особливостей складу. Досліджено базові відмінності органічного та синтетичного рідкого мила. Визначено характеристики мила, призначеного для застосування споживачами з різним типом шкіри, різної вікової категорії та статі. Вивчено варіанти пакування та їх класифікації за матеріалом, формою, об’ємом, тощо. Досліджено різні типи та особливості застосування дозаторів. З’ясовано фактори, які впливають на ціноутворення мила.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-47
PDF

Посилання

АПКУ. Асоціація «Парфумерія та косметика України». URL: https://apcu.ua/faq-2/ (дата звернення: 13.02.2021).

Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010. URL: https://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.31 (дата звернення: 14.02.2021).

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. URL: https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3371 (дата звернення: 13.02.2021).

Локтева К.И. Классификация ассортимента жидкого мыла как основа его ассортиментной экспертизы. Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності. 2019. С. 43–47.

Мережко Н.В. Визначення критеріїв ідентифікації туалетного мила. Проблеми ідентифікації та фальсифікації товарів. 2014. С. 93–95.

APKU [APCU]. Asotsiatsiia «Parfumeriia ta kosmetyka Ukrainy». URL: https://apcu.ua/faq-2/ (accessеd: 13.02.2021).

Derzhavnyi klasyfikator produktsii ta posluh DK 016-2010 [State classifier of products and services DC 016-2010]. URL: https://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.31 (accessеd: 14.02.2021).

Iedynyi zakupivelnyi slovnyk DK 021:2015 [Unified purchasing dictionary DC 021: 2015]. URL: https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3371 (accessеd: 13.02.2021).

Lokteva K.I. (2019) Klassifikacija assortimenta zhidkogo myla kak osnova ego assortimentnoj jekspertizy [Classification of the range of liquid soap as the basis of its assortment expertise]. Tovaroznavchі aspekti ekspertnoї ta ocіnochnoї dіjal'nostі. S. 43–47.

Merezhko N.V. (2014) Vyznachennia kryteriiv identyfikatsii tualetnoho myla [Defining criteria for identifying toilet soap]. Problemy identyfikatsii ta falsyfikatsii tovariv. S. 93–95.