КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОПОВ’ЗАНОСТІ «ВІЙНИ» ТА «ПОЛІТИКИ» КАРЛА ФОН КЛАУЗЕВІЦА У КОНТЕКСТІ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ У ХХІ СТОЛ ІТТІ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-АСИМЕТРИЧНОГО КОНФЛІКТУ
PDF

Ключові слова

світова політика
міжнародні відносини
гібридна війна
конфліктогеність
асиметрія

Як цитувати

Бондаренко, В. (2021). КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОПОВ’ЗАНОСТІ «ВІЙНИ» ТА «ПОЛІТИКИ» КАРЛА ФОН КЛАУЗЕВІЦА У КОНТЕКСТІ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ У ХХІ СТОЛ ІТТІ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-АСИМЕТРИЧНОГО КОНФЛІКТУ. Молодий вчений, 5 (93), 85-88. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-17

Анотація

Дана наукова стаття пропонує глибинний аналіз концепції взаємопов’язаності категорій «війни» та «політики» прусського військового реформатора Карла фон Клаузевіца, відомого завдяки своїй незавершеній праці «Про війну». Наукове дослідження роботи представляє вивчення характеру нерозривного взаємозв’язку обох категорій в контексті російсько-українського асиметричного конфлікту, який за своєю сутністю підпорядковуються твердженню про те, що «війна – це акт насилля, який має на меті змусити супротивника виконати волю іншого актора». Ідеї та підходи до розгляду характеру війни фон Клаузевіца широко та активно використовувалися у німецькій воєнній теорії початку ХХ століття. Вагомим внеском Карла фон Клаузевіца у питанні теоретичного спадку є те, що прусський теоретик ще на початку минулого століття почав проводити аналіз зв’язку війни з політикою та вважав, що війна у людській спільності – це безперечно війна цілих цивілізованих народів і вона завжди виникає через політичне становище відповідного актора. Війна, на думку, прусського мислителя, є не тільки політичним актом, але і справжнім дієвим засобом політики, як і продовженням політичних відносин. Розглядаючи гібридну війну, розпочату країною агресором у 2014 році наукове дослідження дійшло висновку, що російський стратегічний план та воєнні дії на сході України детально та точно передають аргументацію тезису К. фон Клаузевіца про те, що війна є продовженням державної політики іншими засобами. Сьогодні асиметричний конфлікт на окупованих територіях модифікувався із «активного» у «заморожений» і відповідно, можна дійти висновку, що протистояння між Україною та Російською Федерацією двічі переходило із однієї в іншу фазу: із політичної у військову (2014-2015), а потім знову трансформувався у політичну площину. Дана робота також проводить пропонує розглянути прогностичний підхід щодо подій на регіональній та геополітичних мапах світу. Безсумнівним буде залишатись те, що Росія продовжуватиме свій курс щодо посилення «суверенізації» окупованих територій Донбасу та Криму. Головною метою в даному контексті залишається з одного боку забезпечити тотальний контроль РФ на окупованих територіях, а з іншого збереження поля задля політичного та військового маневру. Досягнення цієї мети Російською Федерацією перш за все дозволятиме у будь-який момент і в залежності від російських, українських та міжнародних реалій перейти до повномірної «інтеграції» окупованих територій «само проголошених національних республік» до складу Росії. На основі проведеного наукового дослідження можна прослідкувати ретроспективний зв’язок двох категорій та його віддзеркалення у сьогоденних реаліях.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-17
PDF

Посилання

Бонд Маргарет С. Гібридна війна: нова парадигма операцій зі стабільності в країнах, що не справляються. Карлайл Баракс, штат Пенсільванія: Проект досліджень стратегії USAWC. Військовий коледж армії США. 2007.

Клаузевіц Карл фон. Історичні та політичні праці, за ред. Пітер Парет і Даніель Моран. 1992.

Клаузевіц Карл фон. Про війну. Транс. O.J. Маттій Жоллес. Нью-Йорк: Random House. 1943.

Фрейер Н. «Криза оборонної ідентичності», це гібридний світ. Параметри, вип. XXXIX, 2009, осінь, с. 5–17.

Гофман Ф.Г. Конфлікт у 21 столітті: Підйом гібридних воєн. Арлінгтон, Вірджинія: Інститут політичних досліджень Потомака. 2007.

Сучасна політична війна. Сучасна практика та можливі відповіді. Звіти про дослідження. Корпорація RAND. 2018.

Вілкі Р. «Гібридна війна: щось старе, а не щось нове», Air & Space Power Journal, Winter, Vol. XXIII, 2009, No 4, p. 13–17.

Bond, Margaret S. (2007) Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States. Carlisle Barracks, Pa: USAWC Strategy Research Project. U.S. Army War College.

Clausewitz, Carl von. (1992) Historical and Political Writings, ed. Peter Paret and Daniel Moran.

Clausewitz, Karl von. (1943) On War. Trans. O.J. Matthijs Jolles. New York: Random House.

Freier, N. (2009) "The Defense Identity Crisis", It’s a Hybrid World. Parameters, Vol. XXXIX, Autumn, pp. 5–17.

Hoffman, F.G. (2007) Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies.

Modern Political Warfare. Current Practices and Possible Responses (2018) Research Reports. RAND Corporation.

Wilkie, R. (2009) "Hybrid Warfare: Something Old, Not Something New", Air & Space Power Journal, Winter, Vol. XXIII, No. 4, pp. 13–17.