ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

Нова українська школа
методика «шість цеглинок»

Як цитувати

Ананко, С., & Запорожченко, Т. (2021). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Молодий вчений, 5 (93), 56-58. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-11

Анотація

Докорінні зміни відбуваються в освітніх закладах України. Важливим аспектом освіти є: розвиток креативності дитини, здатність творчо підходити до розв’язання проблем, легко адаптуватися у будь-якому середовищі. Тому перед закладами освіти стає завдання виховати всебічно розвинену особистість. В статті описується методика «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК», яка спрямована на розвиток компетентностей учнів початкової школи. Так описуються ігри-завдання, спрямовані на розвиток компетентностей, що необхідні для навчання кожного дня. У статті підкреслюється така значущість використання методики «шість цеглинок», як те що під час конструювання дитина легко засвоює багато знань, умінь і навичок. «Шість цеглинок» − це ефективність впровадження LEGO-конструктора в НУШ, ігри-завдання з набором із шести цеглинок LEGO DUPLO певних кольорів (червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного та синього). Для роботи за цією методикою учні та учитель мають індивідуальні набори з шести цеглинок. «Шість цеглинок» − це інструмент та практичний засіб, який реалізовує ігрові та діяльнісні методи навчання в НУШ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-11
PDF

Посилання

Методичний посібник «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК». URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/tseglinok-kviten-2018-web.pdf

Конструктори Лего (LEGO), як освітнє середовище в початковій школі. URL: https://naurok.com.ua/vikoristannya-lego--tehnologiy-v-osvitnomu-prostori-novo-ukra-nsko-shkoli-123419.htm

Как использовать Лего для изучения математики. URL:http://www.uaua/info/ot-6-do-9/shkola-ot-6-do-9/news-48608-kakispolzovat-lego-dlya-izucheniya-matematiki/

Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник / Упорядник О. Рома – The LEGO Foundation. 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf

Methodological guide "STYLE CEGLINKS". URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/tseglinok-kviten-2018-web.pdf

LEGO Constructors as an Educational Environment in the Primary School. URL: https://naurok.com.ua/vikoristannya-lego--tehnologiy-v-osvitnomu-prostori-novo-ukra-nsko-shkoli-123419.htm

How to use Lego to study mathematics. URL: http://www/uaua/info/ot-6-do-9/shkola-ot-6-do-9/news-48608-kakispolzovat-lego-dlya-izucheniya-matematiki/

Game in a new way, learning in another way. Methodical guidebook / Instructor O. Roma – The LEGO Foundation. 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf