«САД БОГІВ» – МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНТІВ
PDF

Ключові слова

«Сад Богів»
Іван Мясоєдов
Соломон Смолянов
Федір Кричевський
Всеволод Максимович
мистецтво Полтави
культ античності
українське мистецтво на початку ХХ ст.

Як цитувати

Овчаренко, О., & Кравченко, А. (2021). «САД БОГІВ» – МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНТІВ. Молодий вчений, 4 (92), 145-149. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-31

Анотація

Стаття присвячена творчості відомих художників, які почали свій творчий шлях з культурної спільноти під назвою «Сад Богів», яку заснував Іван Мясоєдов під Полтавою у Павленках на початку ХХ ст.. На прикладах відомих робіт художників проаналізований зв'язок між ними у певний період часу та вплив цього осередка на подальшу їх творчість. У результаті дослідження виявлені співпадіння в образній та формальній системах творчості художників цього кола, та пов’язаність їх доль. У статті досліджується взаємозв'язок між відомими художниками: Іваном Мясоєдовим, Соломоном Смоляновим, Федіром Кричевським, Всеволодом Максимовичем та привертається увага до більш детального та поглибленого вивчення цього культурного середовища.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-31
PDF

Посилання

Білаш К. Федір Кричевський: 8 цікавих фактів із життя художника «в картинах». LB.ua. 2017. URL: https://lb.ua/culture/2017/07/10/371016_fedor_krichevskiy_8_interesnih.html (дата звернення: 27.04.2021).

Будяк О. "Хлопці позують на даху в костюмі Адама. Я терплю". Gazeta.ua. 2019. URL: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_hlopci-pozuyut-na-dahu-v-kostyumi-adama-a-terplyu/898606 (дата звернення: 27.04.2021).

Курочка В., Малік К. Полтавець Іван М’ясоєдов: бунтар-авантюрист, шпигун і художник світового значення. ЗМІСТ. URL: https://zmist.pl.ua/publications/poltavec-ivan-myasojedov-buntar-avantyurist-shpigun-i-hudozhnik-svitovogo-znachennya (дата звернення: 27.04.2021).

Вікторов О. Соломон Смолянов: Жизнь за фальшивые деньги. Русский дом. 2016. URL: https://russiahousenews.info/world-war-2-victory/solomon-smolyanov-falshivie-dengi (дата звернення: 27.04.2021).

Парашутов. Всеволод Николаевич Максимович | Сад Українського Модерну. Сад українського модерну. URL: https://parafia.org.ua/SUM/biblio/творці/всеволод-николаевич-максимович/ (дата звернення: 27.04.2021).

Коваленко А. І. Иван Мясоедов – художник Серебряного века : монографія. Севастополь, Крим : Мир, 1998. 204 с.

Bilash K. (2017) Fedir Krychevskyi: 8 tsikavykh faktiv iz zhyttia khudozhnyka «v kartynakh» [Fedor Krychevsky: 8 interesting facts from the life of the artist "in the paintings"]. LB.ua. (electronic journal). Available at: https://lb.ua/culture/2017/07/10/371016_fedor_krichevskiy_8_interesnih.html (accessed 27 April 2021)

Budiak O. (2019) "Khloptsi pozuiut na dakhu v kostiumi Adama. Ya terpliu" ["Guys posing on the roof in Adam's suit. I'm patient"]. Gazeta.ua. (electronic journal). Available at: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_hlopci-pozuyut-na-dahu-v-kostyumi-adama-a-terplyu/898606 (accessed 27 April 2021)

Kurochka V., Malik K. Poltavets Ivan M’iasoiedov: buntar-avantiuryst, shpyhun i khudozhnyk svitovoho znachennia ["Ivan Myasoyedov from Poltava: rebel-adventurer, spy and world-famous artist"]. ZMIST. (electronic journal). Available at: https://zmist.pl.ua/publications/poltavec-ivan-myasojedov-buntar-avantyurist-shpigun-i-hudozhnik-svitovogo-znachennya (accessed 27 April 2021)

Viktorov O. (2016) Solomon Smolianov: Zhyzn za falshyvыe denhy. [Solomon Smolyanov: Life for fake money.]. Russkyi dom. (electronic journal). Available at: https://russiahousenews.info/world-war-2-victory/solomon-smolyanov-falshivie-dengi (accessed 27 April 2021)

Parashutov. Vsevolod Nykolaevych Maksymovych / Sad Ukrainskoho Modernu [Vsevolod Nikolaevich Maksimovich / Garden of Ukrainian Art Nouveau]. Sad ukrainskoho modernu (electronic journal). Available at: https://parafia.org.ua/SUM/biblio/творці/всеволод-николаевич-максимович/ (accessed 27 April 2021)

Kovalenko A. I. (1998) Ivan Miasoedov – khudozhnyk Serebrianoho veka : monohrafiia [Ivan Myasoedov – artist of the Silver Age: monograph]. Sevastopol, Crimea: Myr (Sevastopol, Krym: Myr).