РОЗШАРУВАННЯ АНЕВРИЗМИ НИЗХІДНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ – ОПИС ПОТЕНЦІЙНО ФАТАЛЬНОГО ВИПАДКУ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
PDF

Ключові слова

трансторакальна ехокардіографія
кардіовізуалізація
розшаровуюча аневризма аорти
діагностика

Як цитувати

Лавринюк, В., Грейда, Н., & Кирпа, С. (2018). РОЗШАРУВАННЯ АНЕВРИЗМИ НИЗХІДНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ – ОПИС ПОТЕНЦІЙНО ФАТАЛЬНОГО ВИПАДКУ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ. Молодий вчений, 3 (55), 240-242. вилучено із https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4935

Анотація

Розшаровуюча аневризма аорти є важливою одиницею в структурі потенційно фатальних нозологій. Своєчасна діагностика на ранньому етапі залишається складним питанням. Неспецифічність клінічної картини та низька ймовірність застосування високотехнологічних досліджень при первинному контакті з пацієнтом диктує необхідність максимального залучення доступних діагностичних заходів. Наведений власний випадок виявлення підгострого розшарування аневризми низхідного відділу аорти. Показана принципова можливість трансторакальної ехокардіографії в високоспецифічній діагностиці цього захворювання.

PDF

Посилання

Дужий І.Д, Гресько І. Я., Кравець О. В. Атиповий перебіг розшарування аорти / І. Д. Дужий // Укр. пульмонол. журнал. 2015, № 1, С. 70–72.

Почепцова Е.Г., Целуйко В.И. Расслаивающая аневризма аорты / Е. Г. Почепцова // Ліки України. – 2010. – № 5. – С. 8-13.

Рудой А.С., Бова А.А., Нехайчик Т.А. Генетические аортопатии и структурные аномалии сердца. – М.: Гэотар – медиа, 2017. – 263 с.

Erbel R. et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic disease / Erbel R. // European heart journal. – 2014. – Vol. 35. - № 41. – P. 2873 – 2926.

Evangelista A., Flachskampf F.A., Erbel R., et al. Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice. / Evangelista A., // Eur J Echocardiogr. – 2010. – Vol. 11. – P. 645–658.

Finkelmeier B.A., Marolda D. Aortiс dissection. / Finkelmeier B.A. // J. Cardiovask. Surg. 2001. №4(15). – Р. 15–24.

Hoyers D. et al. Death: Preliminary Data for 2009 / Hoyers D. // National Vital Statistics Reports. – 2011. – Vol.59. – № 4. – P. 1 – 69.

Lindsey M.E., Dietz H.C. Lessons on the pathogenesis of aneurysm from heritable conditions / Lindsey M.E // Nature. – 2011. – Vol.473. – N 7347. – P. 308-316.

Ramanath V.S. et al. Acute aortic syndromes and thoracic aortic aneurysm / Ramanath V.S // Mayo Clinic Proceedings. – Elsevier. – 2009. – Vol. 84. – N.5. – P.465 – 481.

Sampson U.K., Norman P.E., Fowkes G.R. et al. Global and regional burden of aortic dissection and aneurysms / Sampson U.K. // Global. Heart. – 2014. – Vol. 8. – P. 171 – 180.