ПОЕТИЧНИЙ СТИЛЬ ПОЕЗІЇ ДЖОН ДОННА
PDF

Ключові слова

метафізичний
метафора
філософія любові
дисгармонія
вірші єлизаветинців

Як цитувати

Шманатова, А. (2022). ПОЕТИЧНИЙ СТИЛЬ ПОЕЗІЇ ДЖОН ДОННА. Молодий вчений, 4 (104), 43-46. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-10

Анотація

Є багато різних наук, і кожна з них пройшла тривалий етап становлення. Та чи замислювалися ви колись над тим, як розвивалася та трансформувалася сама наука? Якою була її історія? Який сенс вкладали в поняття «наука» у період Античності, Середньовіччя, під час наукової революції XVI–XVII століть? Що змінилося, а що залишилося незмінним? Захоплива мандрівка – від перших експериментів давніх греків до теорії струн та гравітації. Історія фундаментальної науки, що пояснить не лише те, як ми прийшли до розуміння різноманітних речей про світ, а й те, як ми навчилися його пізнавати. Джон Донн (Donne John) (1572–1631) – англійський поет. Попри багато досліджень творчості Джона Донна, вона не достатньо вивчена на сьогоднішній день, особливо у вітчизняному літературознавстві, оскільки більшість аналізів його поезії носить або загальне, або фрагментарне розкриття творчості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-10
PDF

Посилання

Горбунов А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVI-XVII. Москва : МГУ, 19993. С. 186.

Джон Донн и проблема «метафизического» стиля. Москва; Тамбов, 2000. С. 117.

Дроздовський Д.І. Ліричний герой в поезії Джона Донна. Весна: українська бібліотека. Київ, 2005.

Нестеров А.В. Символический язык алхимии и поэтика Джона Донна Вопросы филологии. 2000. № 2(5). С. 60–68.

Шайтанов И.О. Поэты – метафизики: Джон Донн и Иосиф Бродский. Вопросы литературы. 1998. № 6. С. 3–40.

Gorbunov A.N. (1993) Dzhon Donn i angliyskaya poeziya XVI-XVII. Moskva: MGU.

Dzhon Donn i problema «metafizicheskogo» stilya. Moskva; Tambov (2000).

Drozdovskyi D.I. (2005) Lirychnyi heroi v poezii Dzhona Donna. Vesna: ukrainska biblioteka. Kyiv.

Nesterov A.V. (2000) Simvolicheskiy yazyk alkhimii i poэtika Dzhona Donna. Voprosy filologii, 2(5), 60–68.

Shaytanov I.O. (1998) Poety – metafiziki: Dzhon Donn i Iosif Brodskiy. Voprosy literatury, 6, 3–40.