МУТАЦІЯ ГЕНУ CCR5: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ШТУЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

мутагенез
ген
вірус
ГМО
ДНК

Як цитувати

Прилуцький, С. (2022). МУТАЦІЯ ГЕНУ CCR5: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ШТУЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ. Молодий вчений, 3 (103), 18-20. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-4

Анотація

У статті розкрито ключові питання з проведення досліджень створення генетично-модифікованих організмів шляхом редагування певних генів за новітніми технологіями і методами, також розкрито головні аспекти з питань безпеки та законності використання подібних експериментів. Також розкрито питання особливості будови генетичної структури нуклеїнових кислот та її окремих генів, наслідків штучної мутації генів, проблема використання даних технологій в майбутньому. Було проаналізовано історичний аспект створення генетичної інженерії та початок розвитку досліджень в області генетично-модифікованих організмів, в тому числі було з’ясовано роль різного роду патогенних явищ на ДНК та їх роль у генетичних захворюваннях, які мають здатність до передачі статевим шляхом.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-4
PDF

Посилання

Коцюмбас Г.І., Самсонюк І.М. Генетично-модифіковані організми та їх поширення світі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2011. Том 13 № 4(50) Частина 1. 2011. С. 5.

Гембар А.А. Дискусійні питання медичних експериментів пов’язаних з розвитком медичних технологій. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2020. Том 1 № 12. С. 43.

Чи можна створювати генетично-модифікованих дітей? URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46428712

Гембар А.О. Етико-правові аспекти клонування людського організму: виклики сьогодення. Economic and Law Paradigm of Modern Society. 2019. № 3. С. 85–92.

Regalado A. China’s CRISPR babies: Read exclusive excerpts from the unseen original research. MIT Technology Review. 2019. URL: www.technologyreview.com/s/614764/chinas-crispr-babies-read-exclusiveexcerpts-he-jiankui-paper/

Kotsyumbas G.I., Samsonyuk I.M. (2011) Genetically modified organisms and their distribution in the world. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky. Volume 13 № 4 (50) Part 1. P. 5.

Gembar A.A. (2020) Discussion issues of medical experiments related to the development of medical technologies. Bulletin of the Student Scientific Society of Donetsk National University named after Vasyl Stus. Volume 1 № 12. P. 43.

Gembar A.O. (2019) Ethical and legal aspects of human body cloning: current challenges. Economic and Law Paradigm of Modern Society. № 3. 2019. P. 85–92.

Is it possible to create genetically modified children? Internet resource. Аvailable at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46428712

Regalado A. China’s CRISPR babies: Read exclusive excerpts from the unseen original research. MIT Technology Review. 2019. Аvailable at: www.technologyreview.com/s/614764/chinas-crispr-babies-read-exclusiveexcerpts-he-jiankui-paper/