«ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ» З ЄС ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

«промисловий безвіз»
експорт
експортоорієнтоване підприємництво
економічний розвиток
зовнішньоекономічна діяльність

Як цитувати

Швець, А. (2022). «ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ» З ЄС ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 3 (103), 1-4. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-1

Анотація

У статті досліджено сутність поняття експортоорієнтованого підприємництва та «промислового безвізу». Обґрунтовано роль та значення експорту в країни ЄС для вітчизняного підприємництва. Охарактеризовано основні проблеми українських експортерів при виході на європейський ринок. Проведено оцінку здійснених заходів щодо інтеграції технічної сумісності, сертифікації і відповідності до вимог ЄС, на основі чого визначено тенденції та перспективи розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств. Висвітлено важливі аспекти модернізації Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу в аспекті технічного регулювання та оцінки відповідності промислової вітчизняної продукції нормам і стандартам ЄС. Обґрунтовано нові можливості розвитку бізнесу для українських експортерів на європейському ринку внаслідок підписання «промислового безвізу».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-1
PDF

Посилання

Беренда С.В. «Промисловий безвіз» як можливість збільшення українського експорту до ЄС. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-68-73.pdf

Петрашко І. Стартовий “промисловий безвіз” буде масштабований на всі сектори промисловості. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?id=b16a1908-e986-491e-8cf1-3526e4e5411b&lang=ukUA&title=StartoviipromisloviiBezvizBudeMasshtabovaniiNaVsiSektoriPromislovosti-IgorPetrashko&isSpecial=true

Семеряк М., Півторак О. Ще вільніша торгівля: чого потребує український бізнес від переговорів з ЄС. URL: https://centreua.org/onovlennya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-yes/shche-vilnisha-torgivlya-chogo-potrebuye-ukrayinskij-biznes-vid-peregovoriv-z-yes/

Левчук К. Україна очікує переговори щодо «промислового безвізу» з ЄС у 2022 році. URL: https://gmk.center/ua/news/ukraina-ochikuie-perehovory-shchodo-promyslovoho-bezvizu-z-ies-u-2022-rotsi/

Шелудченко І. Україна розраховує підписати з ЄС «промисловий безвіз» на наступному саміті. URL: https://gmk.center/ua/news/ukraina-rozrahovuie-pidpisati-z-ies-promislovij-bezviz-na-nastupnomu-samiti/

Стефанішина О. Угоди про «промисловий безвіз» із ЄС у 2022 році не буде. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379738-ugodi-pro-promislovij-bezviz-iz-es-u-2022-roci-ne-bude-stefanisina.html

Крук О. Переваги, які дасть експорт вашому бізнесу. URL: https://business.rayon.in.ua/blogs/392190-perevagi-yaki-dast-eksport-vashomu-biznesu

Як змінився експорт України за 10 років: інфографіка. URL: https://bakertilly.ua/news/id49477

Ткаченко О. «Україна істотно наростила ціновий експорт у ЄС, тоді як фізичний – впав на 0,4%» – експерт. URL: https://fbc.ua/news/ekonomika-uk/ukrayina-istotno-narostila-tsinovij-eksport-u-yes-todi-yak-fizichnij-vpav-na-0-4-ekspert/

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. URL: https://dpss.gov.ua/news/u-2021-roci-380-ukrayinskih-pidpriyemstv-mali-pravo-eksportu-vlasnoyi-produkciyi-do-yes

Угода ACAA: промисловий діалог – крок назустріч. URL: https://techreg.in.ua/acaa/

Berenda S.V. «Promyslovyi bezviz» yak mozhlyvist zbilshennia ukrainskoho eksportu do YeS. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-68-73.pdf

Petrashko I. Startovyi “promyslovyi bezviz” bude masshtabovanyi na vsi sektory promyslovosti. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?id=b16a1908-e986-491e-8cf1-3526e4e5411b&lang=ukUA&title=StartoviipromisloviiBezvizBudeMasshtabovaniiNaVsiSektoriPromislovosti-IgorPetrashko&isSpecial=true

Semeriak M., Pivtorak O. Shche vilnisha torhivlia: choho potrebuie ukrainskyi biznes vid perehovoriv z YeS. URL: https://centreua.org/onovlennya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-yes/shche-vilnisha-torgivlya-chogo-potrebuye-ukrayinskij-biznes-vid-peregovoriv-z-yes/

Levchuk K. Ukraina ochikuie perehovory shchodo «promyslovoho bezvizu» z YeS u 2022 rotsi. URL: https://gmk.center/ua/news/ukraina-ochikuie-perehovory-shchodo-promyslovoho-bezvizu-z-ies-u-2022-rotsi/

Sheludchenko I. Ukraina rozrakhovuie pidpysaty z YeS «promyslovyi bezviz» na nastupnomu samiti. URL: https://gmk.center/ua/news/ukraina-rozrahovuie-pidpisati-z-ies-promislovij-bezviz-na-nastupnomu-samiti/

Stefanishyna O. Uhody pro «promyslovyi bezviz» iz YeS u 2022 rotsi ne bude. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379738-ugodi-pro-promislovij-bezviz-iz-es-u-2022-roci-ne-bude-stefanisina.html

Kruk O. Perevahy, yaki dast eksport vashomu biznesu. URL: https://business.rayon.in.ua/blogs/392190-perevagi-yaki-dast-eksport-vashomu-biznesu

Yak zminyvsia eksport Ukrainy za 10 rokiv: infohrafika. URL: https://bakertilly.ua/news/id49477

Tkachenko O. «Ukraina istotno narostyla tsinovyi eksport u YeS, todi yak fizychnyi – vpav na 0,4%» – ekspert. URL: https://fbc.ua/news/ekonomika-uk/ukrayina-istotno-narostila-tsinovij-eksport-u-yes-todi-yak-fizichnij-vpav-na-0-4-ekspert/

Derzhavna sluzhba Ukrainy z pytan bezpechnosti kharchovykh produktiv ta zakhystu spozhyvachiv. URL: https://dpss.gov.ua/news/u-2021-roci-380-ukrayinskih-pidpriyemstv-mali-pravo-eksportu-vlasnoyi-produkciyi-do-yes

Uhoda ACAA: promyslovyi dialoh – krok nazustrich. URL: https://techreg.in.ua/acaa/