ПОБУДОВА СИСТЕМИ HR-ІНЖИНІРИНГУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
PDF

Ключові слова

інжиніринг
бізнес-процеси на підприємстві
управління персоналом
побудова системи HR-інжинірингу на рівні підприємства

Як цитувати

Бреус , А., & Лобза , А. (2018). ПОБУДОВА СИСТЕМИ HR-ІНЖИНІРИНГУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Молодий вчений, 10 (62), 304-307. вилучено із https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3766

Анотація

Досліджено сутність поняття HR-інжинірингу на сучасному підприємстві. Визначено склад бізнес-процесів, які доцільно здійснити для впровадження системи HR-інжинірингу на сучасному підприємстві. Розглянуто основні завдання, принципи та етапи впровадження HR-інжинірингу на підприємстві. Детально охарактеризовано комплекс робіт при практичному застосуванні принципів інжинірингу бізнес-процесі на підприємстві. Визначено позитивні та негативні наслідки впровадження методу інжинірингу бізнес-процесів.

PDF

Посилання

Городиська Н.А. Поняття інжинірингу та його значення у ринкових умовах господарювання / Н.А. Городиська // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository// [Електроный ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань: монографія / С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 348 с.

Основы организации производства: учебник / [под ред. Н.А. Чечина]. – Самара: СГЭА, 2008. – 384 с.

Ситник О.Б. Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі / О.Б. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2013. – № 4(24). – С. 104-116.

Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств [Електронний ресурс] / Л.М. Таранюк. – 2010. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2407/taranyuk.pdf.

Технології управління персоналом: монографія / О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань, І.М. Крейдич, Н.В. Семенченко. – Київ: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – 2017. – 463 с.

Черепанова В.О. Інжиніринг як засіб впровадження інноваційних технологій / В.О. Черепанова // Матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференції «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації», (Кременчук, 8-10 листопада 2017 року). – Кременчук, КрНУ, 2017. – С. 147-150.

Ярощук А.О. Україна в міжнародному обміні інженерно-технічними послугами / А.О. Ярощук // Управління економічними процесами у світовій та національній економіці: зб. тез наук. робіт. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – 144 с.