ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ
PDF

Ключові слова

логістичні витрати
ланцюг поставок
показники результативності ланцюга поставок

Як цитувати

Репіч , Т., & Новак , Т. (2018). ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ. Молодий вчений, 11 (63), 1185-1189. вилучено із https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3679

Анотація

 

У статті досліджено теоретико-методичні та практичні підходи щодо шляхів зниження логістичних витрат в ланцюгу поставок. Розглянуто центри виникнення логістичних витрат в ланцюгу поставок. Авторами обґрунтовані можливості сучасних інформаційних технологій, зокрема впровадження автоматичної системи ідентифікації та простежуваності в ланцюгу поставок та окреслені підходи до впровадження динамічної моделі управління ланцюгами поставок з метою досягнення ефективного управління логістикою, оптимізації процесів, скорочення часу та збереження ресурсів.

PDF

Посилання

Колодізєва Т. О. Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств / Т. О. Колодізєва // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 133-140.

Крикавський Є. В. Ланцюг поставок – EX ADVERSO традиційного підприємства / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, В. А. Фалович // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – №. 12. – С. 297-311.

Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер [под. общ. ред. В. С. Лукинского]. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с

Наконечна Т. В. Формування та управління логістичним ланцюгом поставок на ринку металопластикової продукції / Т. В. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Т. 3, № 5. – С. 17-19.

Сергеев В. И. Еще раз к вопросу о терминологии в логистике и управлении цепями поставок / В. И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. – 2016. – № 5. – С. 6-8.

Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт ; [пер. с 4-го англ. изд.]. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 797 с.

Харрисон А. Управление логистикой. Разработка стратегии логистических операцій / А Харрисон., Р.В., Хоук, - Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007 .– 368 с.