РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДУ KPI
PDF

Ключові слова

кадровий резерв
оцінювання персоналу
KPI (Key Performance Indicators)
професійний розвиток
рівень кваліфікації
робочі показники

Як цитувати

Лобза , А., & Щербіна , К. (2018). РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДУ KPI. Молодий вчений, 12 (64), 291-295. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-70

Анотація

У статті розглядається сутність системи оцінки персоналу підприємства за методом KPI (Key Performance Indicators) та аналізується механізм її застосування.  Досліджуються основні процедури сучасної технології оцінювання персоналу на усіх етапах управління. Розглядаються особливості комплексної оцінки працівника, яка розробляється за різними категоріями персоналу організації. Аналізуються використовувані заходи та процедури системи оцінювання персоналу КPI. Запропоновано методичні рекомендації щодо запровадження методу КPI як ефективної системи оцінки персоналу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-70
PDF

Посилання

Балабанова Л.В. Управління персоналом: навч. посіб./ Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.

Гончарова С.Ю. Формування ефективної системи мотивації на основі KPI / Управління розвитком. – 2010. – №6(82). – С. 34–39.

Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ft-group.ru/upload/Kniga_KPI_Klochkov.pdf

Лазоренко Т.В. Метод оцінки КРІ – функціональна складова системи управління якістю праці науково-виробничого підприємства / М.В. Кулькова, Т.В. Лазоренко // Ефективна економіка. – 2012. - № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1563

Лобза А.В. Окремі аспекти оцінки персоналу в дистриб’юторських організаціях / Лобза А.В., Черниш Н.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/160.pdf

Мизинцева М.Ф. Оценка персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / М.Ф. Мизинцева, А.Р. Сардарян. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 378 с.

Опанасюк Ю.А. Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві / Ю.А. Опанасюк, А.В. Рудь // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2012. – №1. – С. 134-140.

Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328 с.

Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник./ В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.

Соколов А.В. Вдосконалення системи оцінки персоналу організації /Соколов А. В., Начева В. О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf112013/603-kand-derzh-upr-sokolov-a-v-nacheva-v-o-vdoskonalennya-sistemi-ocnki-personalu-organzacyi.html

Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу організації і її соціально-психологічний аспект: наук.розробка / авт. кол.: В.М. Мартиненко, Ю.Д. Древаль, Ю.В. Конотопцева та ін. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

Шпак Л.І. Формування системи оцінки персоналу на прикладі туристичних організацій / Л.І. Шпак // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2012. – №1. – С. 120-127.