РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УТРИМАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ПЕРСОНАЛУ
PDF

Ключові слова

адаптація
сутність адаптації
управління виробничою адаптацією
програма адаптаційних заходів на сучасному підприємстві
проект розробки типової програми адаптації

Як цитувати

Лобза , А. (2018). РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УТРИМАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ПЕРСОНАЛУ. Молодий вчений, 12 (64), 287-291. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-69

Анотація

Досліджено актуальність розробки програми адаптації персоналу на сучасному українському підприємстві. Визначено головні бізнес-процеси її побудови та охарактеризовано комплекс робіт при практичному застосуванні програми з метою забезпечення безпроблемного входження фахівців у трудове середовище підприємства та забезпечення організації конкурентоздатними працівниками.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-69
PDF

Посилання

Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / Веснин В. Р. – М.: Проспект, 2009. – 688 с.

Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – вид. 2-е., перероб. і допов. – К. : Кондор, 2009. – 308 с.

Никифоренко В.Г. Управління персоналом: [навч. посіб.] / В.Г. Никифоренко. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука. – 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974. – 776 с.

Тишина Н. Адаптація нових працівників: вибір підходу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbr.com.ua/novosti/1054-adaptatsiya-novikh-pratsivnikiv-vibir-pidkhodu

Философская энциклопедия [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1701/%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF

Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Шейн Э. – 3-е изд. – Питер, 2009. – 336 с.