ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОРГОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
PDF

Ключові слова

система управління персоналом
торгове підприємство
персонал-технології
ефективність системи управління персоналом

Як цитувати

Бикова, А., & Сальник , Е. (2018). ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОРГОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Молодий вчений, 12 (64), 245-250. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-59

Анотація

Розглянуто  поняття персонал-технологій у наукових працях вітчизняних вчених. Досліджено використання сучасних персонал-технологій на підприємствах  України та у зарубіжних компаніях. Охарактеризовано класифікацію персонал-технологій. Проаналізовано ефективність системи управління торгового  підприємства та запропоновано механізм впровадження сучасних персонал-технологій  у систему управління. Визначено доцільність впровадження персонал-технологій на торговому підприємстві.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-59
PDF

Посилання

Волкова Т. В. Технологізація управління персоналом [Електронний ресурс] / Т. В. Волкова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 159-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2013_4_28

Гетьман О. О. Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій у діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Гетьман, А. І. Цибулько // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 2. – С. 5-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2014_2_3

Гетьман О. О.Моделювання комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства / О. О. Гетьман, Л. І. Чабан // Молодий вчений. – 2015. – № 11(2). – С. 26-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_11%282%29__8

Кучеренко Д. Г. Вплив розвитку інноваційної системи на удосконалення процесу управління персоналом [Електронний ресурс] / Д. Г. Кучеренко, Н. П. Шморгун // Економіка і управління. – 2011. – № 3. – С. 67-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2011_3_10

Лисак В. Ю. Інновації в управлінні персоналом: зарубіжна та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / В. Ю. Лисак // Агросвіт. – 2013. – № 9. – С. 55-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_9_14

Лобза А. В. Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / А. В. Лобза, К. А. Юрченко // Молодий вчений. – 2015. – № 11(2). – С. 74-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_11(2)__19

Смутчак З. В. Інноваційний розвиток персоналу в контексті впровадження стандарту [Електронний ресурс] / З. В. Смутчак, О. Ю. Ситник, Н. І. Легінькова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 3. – С. 212-217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_50

Сочинська-Сибірцева І. М. Розвиток технологій управління персоналом на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / І. М. Сочинська-Сибірцева // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 21. – С. 51-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2012_21_10

Третьяк О. П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві [Електронний ресурс] / О. П. Третьяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 389-397. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24